Archive for Marzec, 2014

Sam fakt zdarzania się samobójstw poniżej 14 roku życia

Sam fakt zdarzania się samobójstw poniżej 14 roku życia jest tak niepokojący, że stosunkowo niewielka ich liczba nie może być wielką pociechą. Na 400 samobójstw w USA tylko jedno popełnia dziecko poniżej 14 lat, co mimo wszystko oznacza 50 przypadków rocznie większość to dzieci w pobliżu czternastego roku życia, ale około dwu samobójstw popełniają dzieci pomiędzy 5 a 9 rokiem życia. I tutaj stosunek płci męskiej jest zachowany 3/4 dzieci – samobójców stanowią chłopcy. W Stanach Zjednoczonych dzieci najczęściej pozbawiają się życia za pomocą broni palnej, na drugim miejscu jest powieszenie, na trzecim wypicie żrącego płynu. Duży odsetek zamachów samobójczych wśród młodzieży kończy się niepowodzeniem. Brak jest porównywalnych angielskich danych dotyczących samobójstw wśród małych dzieci.

Read the rest of this entry »

Gdzie znajdują się tłuszcze?

W r. 1961 American Heart Association ogłosiło: „Nie ma pewnych dowodów, że zmiana zawartości tłuszczu w diecie zapobiega chorobie wieńcowej…” W r. 1965 to samo towarzystwo zmieniło zdanie. „Stwardnienie naczyń może powstać jako rezultat diety obfitej w tłuszcze” i zaleciło zwiększenie spożycia olejów roślinnych oraz zmniejszenie ilości pokarmów i tłuszczów bogatych w cholesterol. Na parę miesięcy przedtem pewien profesor dietetyki w Kalifornii stwierdził, że opieranie się wyłącznie na olejach roślinnych znacznie przyspieszy proces starzenia się, zaś National Academy of Sciences opracowała w r. 1966 doniesienie nie zalecające powszechnego ograniczenia spożycia tłuszczów: „Drastyczne ograniczenie… zmieni przemianę materii ciała w spo- sób trudny do przewidzenia, być może niekorzystny”. Nic dziwnego, nie można wypowiedzieć się w sposób jasny i zdecydowany w tak skomplikowanym i mało poznanym przedmiocie, jak trawienie nienasyconych kwasów tłuszczowych, trójglicerydów i wszystkich innych, oraz w równie zawiłym zagadnieniu zwyrodnienia naczyń tętniczych. Reasumując, zła opinia cholesterolu pod koniec ubiegłego dziesięciolecia uległa ostatnio poprawie oleje roślinne zaczęły być modne w tym samym czasie i nadal są w modzie, ale dyskusja na ten temat trwa nadal.

Read the rest of this entry »

Jama macicy

Jeszcze później następuje implantacja u innych zwierząt, jak małpa makak (10 dzień), kot (14 dzień) i większość kopytnych (nawet później).

Jama macicy, na razie bardzo mała w porównaniu do wymiarów pod koniec ciąży, wypełniona jest płynem zawierającym sól i cukier. Przypuszczalnie jest on źródłem pierwszego pożywienia dla wzrastającego zarodka. Kiedy dochodzi do zagnieżdżenia i zarodek zatapia się w specjalnie przygotowaną warstwę ściany macicy – może rozpocząć się organizowanie przyszłego odżywiania poprzez łożysko. Utrata tej właśnie warstwy jest istotą menstruacji, tego comiesięcznego „przekleństwa”. (Nawiasem mówiąc, przekleństwo to nazywano dawniej błogosławieństwem. Oznaczało to dalsze 4 tygodnie łaski – że się nie jest w ciąży. Nie udało mi się ustalić, kiedy poglądy uległy zmianie).

Read the rest of this entry »

Ból

Ból, wrażenie urazu, system ostrzegający o istniejącym uszkodzeniu ma swe dobre i złe strony. Z jednej strony powstaje czasami, kiedy nie ma uszkodzenia, z drugiej – jego brak może pozbawić ostrzeżenia np. o śmiercionośnym nowotworze. Zdarzają się także bardzo rzadkie wrodzone przypadki braku bólu i ci nieliczni nie odczuwają bólu zębów, ale i nie są uprzedzani o psuciu się zębów. Użyteczność bólu jest również ograniczona przez brak odpowiedniej informacji co do ciężkości czy rozległości uszkodzenia: ukłucie szpilką powoduje paradoksalnie duży ból, ból głowy może być następstwem uśzkodzenia fizycznego lub też nie.

Read the rest of this entry »

Zbieżność

Zbieżność jest to zdolność zwracania oczu ku środkowi, zmniej-szająca się z wiekiem. Dziecko może zbliżyć do siebie oboje oczu w stopniu pozwalającym mu na oglądanie przedmiotów z odległości ok. 7 cm, przedmioty znajdujące się bliżej dają podwójny obraz. Według Duke-Eldera w wieku trzydziestu kilku lat zbieżność wynosi około 14 cm, a wkrótce po ukończeniu 40 lat oraz po ęsiągnięciu wieku starczego mogą występować okresy szybkiego pogorszenia się zbieżności.

Read the rest of this entry »

Nie pracujące serce i tkanki

W każdym razie nie w warunkach naturalnych, ale od ostatniej wojny dokonano znacznych postępów w sztucznym wywoływaniu stanu oziębienia. W książce The Conquest of Pain (Walka z bólem) Ronald Woolmer w ten sposób opisuje operację przy zastosowaniu głębokiej hipotermii. „Pacjentka była kobietą w wieku trzydziestu kilku lat. Twarz jej była blada bladością śmierci, skóra nawet chłodniejsza niż u osoby zmarłej, oczy szkliste, o rozszerzonych źrenicach. Nie stwierdzało się żadnych oznak oddychania, nie było słychać bicia serca, nie można było zmierzyć ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych. Ten stan rzeczy trwał przez 40 minut i w tym okresie wszystkie objawy wskazywały na to, że pacjentka nie żyje”.

Read the rest of this entry »

Pierwsze zęby mleczne

Pierwsze zęby mleczne, które zostają zastąpione przez stałe, to siekacze – w siódmym lub ósmym roku życia, potem przedtrzonowe, a w dwunastym roku życia kły. Pierwsze stałe zęby trzonowe zjawiają się w 6 roku, a drugie trzonowe dopiero w 13. Trzecie trzonowe, tzw. zęby mądrości, są bardzo zmienne, mogą wystąpić w 17 roku, w 25, czasem nie wyrzynają się wcale. Pojawianie się wszystkich zębów podlega dużym wahaniom: pierwszy komplet 20 zębów mlecznych jest gotowy po niespełna dwu latach, drugi składający się z 32 zębów stałych wymaga co najmniej 6 razy tyle czasu, licząc od pojawienia się pierwszego do ostatniego zęba.

Read the rest of this entry »

Pomiędzy tłuszczami zwierzęcymi i roślinnym

Wymienność utrudnia określenie dietetycznego zapotrzebowania na tłuszcze. Niektóre ssaki utrzymują się przy życiu mimo zjadania niezwykle małych ilości tłuszczu, zaś człowiek jako gatunek zwraca uwagę, gdyż może jeść bardzo wiele i bardzo mało tłuszczu. Przeciętne spożycie tłuszczu w Wielkiej Brytanii na osobę wynosi 112 g na dobę. Kikuyu ze wschodniej Afryki zjada mniej niż 1/i tej ilości, podczas gdy Eskimos przeciętnie 2 razy tyle co Brytyjczyk. Nadmiar tłuszczu nie zawsze jest korzystny: zbyt wielkie spożycie tłuszczu przy niedostatecznej ilości węglowodanów w diecie może prowadzić do ketozy, niebezpiecznego stanu, będącego pewnego rodzaju wewnętrznym zatruciem. Według powszechnej opinii wysokie spożycie węglowodanów ma duży wpływ na utrzymanie obfitych zapasów tłuszczu i mimo to konieczne jest spożywanie przynajmniej niewielkiej ilości tłusz- czów, zwłaszcza zawierających tak zwane tłuszcze nienasycone. (Niezależnie od zapotrzebowania na tłuszcze, istnieje związane z nimi zapotrzebowanie na witaminy. Witaminy A, D i E występują obficie w tłuszczach zwierzęcych, mniej obficie w olejach roślinnych).

Read the rest of this entry »

Mutacje

Mutacje. Od czasu powstania życia Natura wyrzuca lub dodaje jakieś atomy tu i ówdzie. Podstawą życia jest stałość, ale podstawą ewolucji jest możliwość zmiany, dlatego też mutacje, jako główne mechanizmy pozwalające na zmiany, są pożądane. Są równocześnie najbardziej niepożądane, gdyż często zabijają lub szkodzą, wywołane przez nie zmiany są nieodwracalne, poza tym bardzo rzadkie.

Read the rest of this entry »

Oczy

Oczy nigdy nie pozostają w spoczynku, nie tylko ze względu na stałe niewielkie ruchy głowy, wywołujące bezustanne poprawki położenia oczu, oczy same skaczą dokoła i niespokojne drżenie jest dla nich charakterystyczne. Zakres ruchu wynosi tylko parę sekund luku, a nieprzerwana aktywność powoduje zmienność natężenia światła padającego na różne punkty siatkówki. Gdyby było możliwe ustalenie oka w jednej pozycji, prawdopodobnie doprowadziłoby to do zniesienia widzenia, ponieważ każdy fragment siatkówki otrzymywałby identyczną i doprowadzającą do zmęczenia podnietę.

Read the rest of this entry »

Całkowita ilość węglowodanów w ciele człowieka

Brytyjczycy jedzą węglowodany, tłuszcze i białka mniej więcej w proporcjach 4 : 1 : 1, co, biorąc pod uwagę dwukrotnie wyższą wartość energetyczną tłuszczu niż białka, czy węglowodanu, oznacza, że 55% brytyjskiej energii pochodzi z węglowodanów. Z powodu znacznie niższej ceny węglowodanów w porównaniu z tłuszczami i białkami wiele innych społeczeństw zjada proporcjonalnie jeszcze więcej cukrów i skrobi. Przeważnie zaleca się, aby węglowodany nie stanowiły więcej niż 66% zaopatrzenia energetycznego człowieka, lecz często dzieje się inaczej.

Read the rest of this entry »

Anglicy

-0, 6%, w r. 1960, śmiertelność niemowląt w 23,5% do 1,9%. Wy-padki, samobójstwa, choroba wrzodowa i wiele innych utrzymują się mniej więcej na jednakowym poziomie. Urodzenia nieżywe i śmiertelność niemowląt poniżej jednego roku życia spadają, jednak ich udział procentowy w ogólnej ilości zgonów może się zwiększać ze względu na zwiększający się przyrost naturalny.

Read the rest of this entry »

Mierzenie temperatury

W normalnych warunkach większość spośród nas nie ma „normalnej” temperatury. Małe dzieci mają wyższą, starsi ludzie niższą. Dorośli budząc się mają zazwyczaj temperaturę niższą od normalnej, kiedy kładą się spać, jest ona od normalnej wyższa. Kobiety po owulacji są o 0,5° cieplejsze. Dół pachowy jest o 0,5°C chłodniejszy niż usta i pachwina, u szczupłych ludzi różnica jest jeszcze większa. Odbytnica ma temperaturę wyższą prawie o 0,5°C. Pewien wydawca brytyjski powiedział kiedyś do żartujących z niego interesantów: „Mam gorączkę, mam 98,4°F, bo normalnie mam poniżej normy”. Podczas gdy „norma” w Wielkiej Brytanii wynosi 98,4°F, to w Stanach Zjednoczonych uważa się za normę 98,6°F, zaś w Europie 37°C, co stanowi nieco więcej niż norma angielska. Brytyjski Urząd Normy wyraził niedawno opinię, że najwyższy czas zapomnieć o 98,4°F, ponieważ razem z metrycznym systemem trzeba będzie przyjąć cieplejszą normę 37°C.

Read the rest of this entry »

Oznaki śmierci

Oznaki śmierci. Skóra staje się blada i traci elastyczność. Występują zmiany w oku, jak na przykład brak krążenia krwi w naczyniach siatkówki. (Niektórzy eksperci oftalmiczni utrzymują, że potrafią zauważyć, jak krwinki czerwone zwalniają ruch i zatrzymują się). Mięśnie tracą napięcie, a obciążone części ciała zostają spłaszczone na stałe. Zatrzymuje się oddychanie, niekiedy może jeszcze rozpocząć się na nowo po dłuższej przerwie, powodując zamieszanie wśród otoczenia. Tętno powinno być niewyczuwalne w ciągu przynajmniej 5 minut, choć znane są przypadki powrotu do życia po dłuższych okresach bez tętna. (Bohaterowie filmów którzy przybiegają z szaleńczo bijącym własnym tętnem i wsunąwszy na sekundę lub dwie własną rękę pod płaszcz domniemanej ofiary ogłaszają z powagą jej śmierć, odznaczają się niezwykłą szybkością i dokładnością wnioskowania).

Read the rest of this entry »

Długość życia

Mimo wszystko, istnieje jedna cecha zależna wyłącznie od lat i powodująca sama wiele szkody. Chociaż nowoczesne społeczeństwo pozwala politykom i sędziom dbać o nasze dobro mimo dojścia do sędziwego wieku, to jednak pozbawia większość swych obywateli ich zwykłego zatrudnienia w wieku 60 lub 65 lat. Kobiety i mężczyźni zostają nagle wyrzuceni poza nawias. Mogli istotnie stracić inicjatywę, a praca może się wydawać bardziej męczącą niż dawniej ale pewnego dnia, w dniu 60 lub 65 urodzin tracą nagle wysokie, albo przynajmniej średnie, stanowisko i pozostają bez pozycji w życiu. W Wielkiej Brytanii przechodzi codziennie 1 000 osób na emeryturę. (Przed dojściem do wieku emerytalnego przestaje pracować mniejszość, spośród osób za-trudnionych w wieku 25 lat w administracji państwowej – V4 umiera lub przechodzi na rentę przed 60 rokiem życia). Dla większości ludzi, pisał V. S. Pritchett, „emerytura jest ciężkim atakiem na psychikę i wymaga u zainteresowanego niezwykłej umie- jętności odważnego przystosowania się”. Takie usunięcie bez oglądania się na rzeczywiste pogorszenie się w pracy, tylko ze względu na urodziny, może być i fizycznym i psychicznym ciosem. Zmiana polegająca na nagłym zaniechaniu aktywności zawodowej może mieć katastrofalne skutki fizyczne, choć ewentualny zgon ma zawsze bardziej konkretną przyczynę. Na świadectwie zgonu nie można podać „Musiał pójść na emeryturę”, podobnie jak nie można tam wpisać „Anno domini”, lecz nagła banicja od pożytecznej działalności może bardzo znacznie przyspieszyć upadek człowieka.

Read the rest of this entry »