Archive for Marzec, 2014

Alex Comfort

Alex Comfort zwrócił uwagę, że każda teoria związana z badaniami nad rakiem z łatwością zdobywa fundusze na ten cel, a więc coś w tym musi być. Przypomina to dwa nieco makabryczne aforyzmy naukowe: „Rak jest dla biologów darem boskim” i „Więcej ludzi żyje z raka niż od niego ginie”. skomplikowane niż topór Stanleya Hollowaya z Bloody Tower, topór jego był tą samą starą bronią mimo wymiany drzewca na nowy. Człowiek jest bardziej podobny do starego samochodu mającego mnóstwo mogących się zepsuć części – niż do starego topora.

Read the rest of this entry »

Wielkie znaczenie ma wiek

Znamiennym wyjątkiem od powyższych wywodów jest słynny Peter Snell z Nowej Zelandii. Jego budowa ciała nakazywałaby wcisnąć go pomiędzy 400-metrowców, nie byłby nie na miejscu nawet pomiędzy 100-metrowcami. Mimo to z powodzeniem został przygotowany do dłuższych biegów i dzięki swej budowie sprintera pokonywał je bardzo szybko. W Tokio wygrał zarówno 800 m, jak i 1 500 m. Pobił również rekordy świata na 800 m, 880 jardów, i 1 000 m i na 1 milę. On jest nie tylko wyjątkiem, jest niezwykłym wyjątkiem.

Read the rest of this entry »

Nazwa myopia

Nazwa myopia pochodzi od dwu greckich słów oznaczających zamykanie oczu, gdyż ludzie krótkowzroczni mają zwyczaj przy-mrużania oczu: powoduje to zmniejszenie otworu dostępnego dla promieni świetlnych, a przez to lepsze widzenie. Soczewki kontaktowe, które czynią niepotrzebną zewnętrzną obudowę okularów, pozostawiając tylko niezbędne szkło załamujące, nie zdo- były jako alternatywa normalnych okularów tak wielkiej popularności, jak by tego można było oczekiwać, kiedy ukazały się jako nowość. Od bardzo niedawna stosowany jest w praktyce pomysł zmiany zdolności załamywania rogówki przez częściowe jej zeskrobanie. Zabiegu tego dokonywano z dobrym skutkiem, zwłaszcza u krótkowidzów, u których rogówka jest zbyt mocno zakrzywiona, co powoduje zbyt silne załamywanie fal świetlnych: po spłaszczeniu określonego stopnia powracał normalny wzrok. Zabieg taki jest bardziej skomplikowany u dalekowidzów, należących tradycyjnie do starszej części społeczeństwa, ponieważ wymaga zwiększenia krzywizny rogówki. Tego rodzaju zmiana jest niestety zmianą statyczną i chociaż skupianie promieni jest w 60% funkcją rogówki, to aby zmienić sumaryczną zdolność skupiania rogówki i soczewki, ta ostatnia musi mieć możność regulacji.

Read the rest of this entry »

Jak czyścić zęby?

Jak czyścić zęby? Na konferencji dentystycznej w Londynie w r. 1964 prof. R. D. Emslie przedstawił eksperyment przeprowadzony w Sudanie w celu oceny różnych sposobów. Metody przedstawione są kolejno w zależności od skuteczności działania:

– 5. Jedzenie dom (owoc włóknisty).

– 6. Jedzenie trzciny cukrowej.

– 7. Jedzenie pomarańczy.

Zmniejszenie się ilości resztek pokarmowych

Read the rest of this entry »

Wprowadzenie

Związek ten zawiera kod decydujący kiedy, jak i które z protein mają zostać utworzone, a sposób zakodowania zależny jest od układu zasad chemicznych w obrąbie struktury DNA. Rozwój osobnika postępuje stopniowo i odpowiednio do skoordynowanego wytwarzania tych protein przez DNA. Staje się on Homo sapiens, a nie Mus musculus.

Należy więc najpierw opisać chromosomy, ponieważ ich zachowanie się i kształt ma zasadnicze znaczenie dla mejozy i mitozy, a także dla przechowywania informacji później trzeba przedstawić sposób kodowania, jak również ostatnie odkrycia dotyczące odczytania najbardziej skondensowanego zapisu wszystkich czasów. Po wyjaśnieniu mechanizmu przychodzi kolej na opis jego wad, przede wszystkim tych nieodwracalnych, czyli mutacji, a potem błędów chromosomów grubszego kalibru – kiedy to fragmenty oderwane od nich powodują powstawanie przypadków interseksualizmu, mongolizmu, niektórych nowotworów i na pewno wielu innych odchyleń. W końcu produkty końcowe dziedziczności, prawidłowe czy błędne: cechy wrodzone człowieka. Dlaczego kobiety przekazują hemofilię, a same na nią nie cierpią? Dlaczego rodzice o niebieskich oczach prawie zawsze mają niebieskookie potomstwo? Skąd się bierze albinizm, dla-czego w ogóle się zdarza i dlaczego nie jest częstszy?

Read the rest of this entry »

Węch

Istnieje jeszcze głuchota symulowana. Można z dość dużym po-wodzeniem praktykować sztukę udawania głuchoty, lecz istnieje równie sprytny sposób wykazania symulacji. Symulującego prosi się o przeczytanie urywka prozy, jego słowa chwyta się przez mikrofon i z opóźnieniem o 0,1 sekundy nadaje się przez głośnik na powrót w kierunku czytającego. To prawie natychmiastowe powtarzanie własnych słów, podobne do szybkiego echa, zamienia normalnego człowieka w zakłopotanego i jąkającego się głuptaka głuchy nie słyszy głośnika i potrafi bez zmieszania spokojnie czytać dalej.

Read the rest of this entry »

Biologowie molekularni

O mutacjach mówi się z taką swobodą, jak gdyby każdy wiedział dokładnie, na czym te zmiany polegają, a w rzeczywistości nikt nie ma pojęcia, jak przebiega choćby jedna mutacja u istot rozwiniętych wyżej niż bakterie. Czy zmiana powodująca achon- droplazję (karły mocno zbudowane o dużych głowach) polega na pojedynczej zmianie w jednej części kodu DNA, na błędnym wyborze pojedynczego aminokwasu czy większej ich liczby? A może taka mutacja jest kombinacją mutacji, ujawniających się dopiero, kiedy pojawi się równocześnie pewna określona ich liczba?

Read the rest of this entry »

Przegrzanie

Przegrzanie. Następstwa zbyt wielkiej ilości ciepła są bardziej skomplikowane: z jednej strony ze względu na większą wrażliwość ciała na za wysoką niż na zbyt niską temperaturę, a z drugiej na istnienie wielu typów reakcji organizmu na przegrzanie. Są one wyliczone w książce Exploration Medicine (Medycyna Doświadczalna), w rozdziale opracowanym C. S. Leitheada i w skrócie przedstawiają się jak niżej.

Read the rest of this entry »

Oziębienia

Oziębienia dokonuje się przez chłodzenie krwi lub ciała. Wydobycie krwi z ciała, ochłodzenie i wtłoczenie z powrotem pozwala na oziębienie pacjenta od 37 do 15°C w czasie poniżej jednej godziny. Obłożenie pacjenta lodem, jak gdyby był butelką szampana w weselszych okolicznościach, jest mniej skuteczne, po godzinie temperatura spada do 30°C. Ochładzanie selektywne może okazać się prostsze od ochładzania całego ciała. Można na przykład obłożyć serce lodem, albo też można zablokować dopływ krwi do mózgu – tkanki, dla której tlen jest najbardziej nieodzowny.

Read the rest of this entry »

Tłuszcze

A może zapasy protein w przyszłości będą i tak sztucznego po-chodzenia? Alfred Champagnat i inni pracownicy francuskiego instytutu Brytyjskiego Towarzystwa Naftowego wykorzystywali niedawno niektóre bakterie dla wytwarzania protein z nafty, równie nieprawdopodobne wydaje się badanie węgla i gazu ziemnego jako źródeł białka. Co dalej? Wyprodukowano nawet sztucznie ludzkie białko – insulinę. Dla chemii organicznej wszystko wydaje się możliwe – chyba z wyjątkiem przekonania niedożywionych ludzi, aby zapomnieli o tradycyjnych pragnieniach i jedli wyprodukowane zastępczo syntetyczne cuda.

Read the rest of this entry »

W brodawkach smakowych

Istnieją cztery podstawowe wrażenia smakowe, to jest: słodki, gorzki, kwaśny i słony, niekiedy dołącza się do nich smak alkaliczny i metaliczny, przeważnie jednak za zasadnicze uważa się cztery pierwsze. Wszystkie smaki stanowią kombinację tych czterech typów lub też kombinację czterech zmieszane z bodźcami z różnych zwykłych zakończeń nerwowych w jamie ustnej. Curry (ostra przyprawa korzenna) ma smak, ale oprócz tego powoduje wrażenie pieczenia na normalnych zakończeniach nerwowych gdyby ją umieścić gdzie indziej, na przykład we wrażliwej okolicy dookoła oka, powodowałaby takie samo pieczenie, ale nie byłoby wrażenia smakowego.

Read the rest of this entry »

Białko

Białko. Białko zawiera każda komórka ciała i stanowi ono około 18% wagi ciała. Białka są związkami najbardziej skomplikowanymi spośród spotykanych w naturze i oczywiście mają ciężary cząsteczkowe’ wahające się pomiędzy kilku tysiącami a wielu milionami. Nawet największe z nich składają się z aminokwasów, podstawowych drobnych elementów każdego białka. Albumina jaja kurzego na przykład, czyli „białko” otaczające żółtko jaja, jest proteiną niedużą, mającą ciężar drobinowy 45 000 i składa się z 418 aminokwasów powiązanych ze sobą w obrębie każdej cząsteczki. Aminokwasy mają oczywiście mniejszy ciężar cząsteczkowy niż duże rozbudowane białka, ich ciężary cząsteczkowe wahają się od 75 (glicyna) do 240 (cystyna).

Read the rest of this entry »

Zdolność odkrywania śladów

Zdolność odkrywania śladów swych panów badano u psów naukowo. Wystarczy dotykanie patyka końcami palców przez dwie minuty lub potrzymanie go całą dłonią przez parę sekund dla wyraźnego zidentyfikowania przez psa danej osoby i nie ma przy tym znaczenia, ile osób miało ów patyk w ręce przed, czy po dotknięciu przez jego pana.

Dokonywano i innych doświadczeń. Jeśli jedenastu mężczyzn idzie gęsiego, przy czym pan prowadzi, a reszta kroczy po jego śladach i jeśli ten rząd rozdzieli się na dwa, a na czele jednego z nich będzie nadal szedł pan psa, to dobry pies nie będzie miał trudności w wyborze właściwej grupy, obojętnie czy ślad prowadzi po trawie, ziemi, asfalcie, czy skale. Pies może się jednak mylić w odniesieniu do dwojaczków identycznych, nawet jeśli są żonaci, żyją z dala od siebie, inaczej się odżywiają i wykonują inną pracę, dobry pies może wtedy pomylić zapachy. Z całej sterty rękawiczek wybierze jedną, należącą do jednego z bliźniaków, podczas gdy jego pan będzie drugim bliźniakiem. New Scot land Yard podaje, że nie używa się psów policyjnych do wyśledzenia czy aresztowania bliźniaków identycznych, ale na podstawie badań wykazano możliwość rozróżniania przez dobrze wytresowanego psa zapachów bliźniaków.

Read the rest of this entry »

Na drugim końcu życia

Na drugim końcu życia zaledwie 10 ludzi spośród całkowicie ślepych ma mniej niż rok życia, a tylko 2 000 ma mniej niż 15 lat. Przewaga kobiet wyrażająca się nad mężczyznami stosunkiem

– 3 : 2 ma częściowo źródło w fakcie, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, a poważniejsze upośledzenie wzroku towarzyszy często podeszłemu wiekowi. Jakkolwiek zaćma jest rzadziej niż dawniej przyczyną ślepoty, to liczba ludzi niewidomych nie zmniejsza się. Postęp nauk medycznych umożliwia większej liczbie ludzi dożycie wieku, w którym prawdopodobieństwo ślepoty wzrasta i nikt nie potrafi przewidzieć wyraźnego zmniejszenia się rejestru niewidomych w niedalekiej przyszłości.

Read the rest of this entry »

Chromosomy

Chromosomy. Rusztowaniem dla całej współczesnej działalności naukowej na polu genetyki stały się chromosomy, odkryte jeszcze w ubiegłym stuleciu. Ich nazwa niewiele komukolwiek mó- wiła – chromosom znaczy „ciało barwiące się” i istotnie po za-stosowaniu odpowiednich barwników stają się dobrze widoczne w obrębie jądra komórkowego. W r. 1903 stwierdzono, że są przenośnikami informacji genetycznej, ale w początkach genetyki nie były to wcale chromosomy człowieka, tylko małych owadów, których pełno unosi się wokół odpadków i śmietnisk. Muszka owocowa Diosophila była przez wiele dziesiątków lat – i jest jeszcze nadal – chętną i skromną służką genetyków, gdyż ma ona 8 łatwo widocznych chromosomów i podobnie jak wszystkie inne muchy bardzo prędko się rozmnaża. W tym wczesnym okresie nie było łatwo policzyć chromosomy u człowieka i przez 30 lat pisano we wszystkich podręcznikach, że mamy ich 48.

Read the rest of this entry »