Alex Comfort

Alex Comfort zwrócił uwagę, że każda teoria związana z badaniami nad rakiem z łatwością zdobywa fundusze na ten cel, a więc coś w tym musi być. Przypomina to dwa nieco makabryczne aforyzmy naukowe: „Rak jest dla biologów darem boskim” i „Więcej ludzi żyje z raka niż od niego ginie”. skomplikowane niż topór Stanleya Hollowaya z Bloody Tower, topór jego był tą samą starą bronią mimo wymiany drzewca na nowy. Człowiek jest bardziej podobny do starego samochodu mającego mnóstwo mogących się zepsuć części – niż do starego topora.

Ostatnie słowo oddaję Alexowi Comfortowi. „Odpowiedź na zapytanie: czy można w sposób sztuczny skutecznie przedłużyć rozpiętość życia człowieka? powinna według wszelkiego prawdo-podobieństwa brzmieć: Tak. Na pytanie: O ile? – nie można podać rzeczowej odpowiedzi, dopóki nie będzie więcej wiadomo o najważniejszych procesach decydujących o starzeniu się człowieka”.

Leave a Reply