Anglicy

-0, 6%, w r. 1960, śmiertelność niemowląt w 23,5% do 1,9%. Wy-padki, samobójstwa, choroba wrzodowa i wiele innych utrzymują się mniej więcej na jednakowym poziomie. Urodzenia nieżywe i śmiertelność niemowląt poniżej jednego roku życia spadają, jednak ich udział procentowy w ogólnej ilości zgonów może się zwiększać ze względu na zwiększający się przyrost naturalny.

Specjalna wzmianka należy się rakowi płuc, gdyż praktycznie biorąc całkowite zwiększenie się w ostatnich latach liczby zgonów na raka wśród mężczyzn wynika ze zwiększenia się ilości zgonów na raka płuc. Spośród mężczyzn umierających na raka 39% (w r. 1972) umarło na raka płuc, odpowiednia liczba dla kobiet wynosi 9%. 1 sierpnia 1965 r. wprowadzono w Anglii zakaz reklamowania papierosów w telewizji, zaś w kilka miesięcy później wprowadzono w USA obowiązek zaopatrywania opakowań papierosów napisami ostrzegającymi. Palenie papierosów jest widocznie zbyt głęboko zakorzenionym zwyczajem, aby tego rodzaju zarządzenia mogły mieć większy wpływ, władze nie zapobiegają, a tylko wyjaśniają i składają ostrzegawcze oświadczenia. Ameryka zużywała w roku 1963 – 217 opakowań papierosów (po 20 sztuk) na każdą osobę w wieku ponad 16 lat. W następstwie doniesienia Głównego Chirurga, wiążącego raka płuc z paleniem papierosów, w r. 1964 zużycie spadło do 209, w r. 1965 wzrosło do 213 i w r. 1966 pomimo etykietek z ostrzeżeniami do – 215. Jednak w r. 1968 zaznaczył się ponowny spadek do 210 paczek i obecnie ocenia się, że 21 milionów dawnych amerykańskich palaczy nie bierze już udziału w aktualnej konsumpcji, wynoszącej w USA 1 440 000 000 papierosów dziennie.

Anglicy są podobnie lekkomyślni, choć liczba niepalących dorosłych (ponad 16 lat) wzrosła z 43% w r. 1961 do 46% w r. 1965. Według słów Lekarza Naczelnego Ministra Zdrowia z października 1965 r. „Można by zapobiec 9/10 zachorowań na raka płuc wśród młodszych pokoleń naszego społeczeństwa, gdybyśmy potrafili je przekonać, aby nie paliły papierosów”. Jak powiedział w trzy lata później Minister Zdrowia: „Przez nakłonienie ludzi do zaprzestania palenia moglibyśmy ochronić więcej istnień niż przez jakiekolwiek inne działania”, „…w Anglii i Walii palenie papierosów uważa się za przyczynę 50 000 zgonów rocznie”.

Leave a Reply