Bardzo silne bóle

Bardzo silne bóle są dla większości kobiet zwiastunem, że coś jest nie w porządku i prawie każdą kobietę można uratować przez laparotomię (otwarcie jamy brzusznej), ujawniającą chirurgowi przyczynę dolegliwości i rozmiary uszkodzenia. U bardzo niewielu z tych kobiet chirurg stwierdzi nie zarodek 6-tygodniowy (w tym okresie występują zaburzenia w następstwie ciąży jajowodowej), a dobrze rozwinięty i zdolny do życia płód. W podobny sposób przyszło na świat dziecko o wadze prawie 2 kg w Chesterfield w r. 1965. Operację wykonano w dwa tygodnie

– 9* < 131 wijać 3 warstwy, z początku niewyraźne, ale o podstawowym znaczeniu (obojętnie, czy chodzi o człowieka, czy o najniższe zwierzęta). Początkowo są one płaskie, jak warstwy tortu, nazy- wają się ektoderma, mezoderma i entoderma i leżą jedna na drugiej, ale później zwijają się w rurkę w ten sposób, że ektoderma zetknie się z ektodermą, entoderma pozostanie w środku, a mezoderma pomiędzy nimi, jak warstwa dżemu pomiędzy dwoma warstwami ciasta. (Entoderma to tzw. listek zarodkowy wewnętrzny, mezoderma - listek zarodkowy środkowy i ektoderma - listek zarodkowy zewnętrzny przyp. tłum.). Jeden koniec tej rurki będzie głową, drugi ogonem.

Na zewnętrznej powierzchni tej trzywarstwowej rurki ekto- derma tworzy dodatkową rurkę przebiegającą na całej długości od części głowowej do ogonowej. Z niej wyrośnie w całości tkanka nerwowa, a więc mózg, rdzeń kręgowy i wychodzące z niego nerwy. Z reszty zewnętrznego listka, jak łatwo przewidzieć, cała skóra, z wewnętrznej warstwy utworzone zostaną narządy wewnętrzne, jak wyściółka przewodu pokarmowego i narządy z nim związane, z mezodermy powstaną między innymi mięśnie i kości. Człowiek jest wtedy właściwie trochę bardziej skomplikowanym robakiem, posiadającym na zewnątrz skórę, w środku jelito i trochę różnych dodatków, jak mięśnie, kości i naczynia krwionośne pomiędzy nimi. Ale nawet w tych pierwszych dniach – w dwa tygodnie po poczęciu – człowiek nie wygląda wcale jak jakiś robak, od samego początku zaczynają się uwidoczniać różnice.

Leave a Reply