Białko

Białko. Białko zawiera każda komórka ciała i stanowi ono około 18% wagi ciała. Białka są związkami najbardziej skomplikowanymi spośród spotykanych w naturze i oczywiście mają ciężary cząsteczkowe’ wahające się pomiędzy kilku tysiącami a wielu milionami. Nawet największe z nich składają się z aminokwasów, podstawowych drobnych elementów każdego białka. Albumina jaja kurzego na przykład, czyli „białko” otaczające żółtko jaja, jest proteiną niedużą, mającą ciężar drobinowy 45 000 i składa się z 418 aminokwasów powiązanych ze sobą w obrębie każdej cząsteczki. Aminokwasy mają oczywiście mniejszy ciężar cząsteczkowy niż duże rozbudowane białka, ich ciężary cząsteczkowe wahają się od 75 (glicyna) do 240 (cystyna).

Lista aminokwasów nie jest ciekawą lekturą, jednak wymaga wzmianki ze względu na niesłychanie ważną rolę aminokwasów. Niektóre są niezbędne w większym stopniu niż inne, w wykazie podkreślono 10, które okazały się konieczne w diecie młodych, rosnących szczurów. Brak któregokolwiek z dziesięciu podstawowych aminokwasów wywołuje ujemne skutki u szczurów laboratoryjnych, jeśli te 10 jest dostępne w dostatecznej ilości, to szczury potrafią wytworzyć pozostałe aminokwasy potrzebne do budowy własnych białek. Spis podstawowych aminokwasów, pomijając odchylenia, przedstawia się następująco:

Podobnie jak węglowodany i tłuszcze — białka składają się głównie z węgla, wodoru i tlenu, ale odróżniają się od pierwszych zawartością azotu. Każdy aminokwas zawiera nieco azotu, a dwa spośród nich jeszcze siarkę. Praktycznie jedynym źródłem azotu w diecie człowieka są białka, toteż niezbędne jest stałe jego uzupełnianie nieodwracalne zniszczenie protein prowadzi do strat azotu i wydalania go z moczem jako mocznika. Białka są również głównym źródłem siarki.

Leave a Reply