Biologowie molekularni

O mutacjach mówi się z taką swobodą, jak gdyby każdy wiedział dokładnie, na czym te zmiany polegają, a w rzeczywistości nikt nie ma pojęcia, jak przebiega choćby jedna mutacja u istot rozwiniętych wyżej niż bakterie. Czy zmiana powodująca achon- droplazję (karły mocno zbudowane o dużych głowach) polega na pojedynczej zmianie w jednej części kodu DNA, na błędnym wyborze pojedynczego aminokwasu czy większej ich liczby? A może taka mutacja jest kombinacją mutacji, ujawniających się dopiero, kiedy pojawi się równocześnie pewna określona ich liczba?

Biologowie molekularni pracujący nad DNA na pewno znajdą odpowiedzi na niektóre z tych pytań, a uwzględniając tradycyjnie błyskawiczne tempo odkryć w tej nowej dziedzinie nauki nie będzie chyba trzeba na nie długo czekać.

Wady chromosomów i przypadki interseksualizmu. Nazwą zespołu Klinefeltera określa się przypadki niefortunnego rozwoju płciowego u mężczyzn. Cechami charakterystycznymi są bezpłodność, bardzo małe jądra, prawie całkowity brak zarostu, często – powiększenie sutków i przeważnie niski poziom inteligencji. W przeszłości notowano wiele takich przypadków, ale nie znano ich przyczyny, podobnie jak wielu innych form nieprawidłowości narządów płciowych podobnych do zespołu Klinefeltera. Ludzi takich nazywano pseudohermafrodytami, pseudomężczyznami itp., ale brak było wytłumaczenia aż do r. 1959, kiedy to zostało wyjaśnione wiele zagadnień związanych z obojnactwem rzekomym.

Leave a Reply