Choć pierwsza miesiączka

Według niektórych obniżenie wieku pokwitania może być tylko pozorne. Obniżenie przeciętnej daty może być skutkiem zniknięcia znacznego opóźnienia dojrzewania u wielu dziewcząt, powodowanego chorobami lub krańcowym niedożywieniem tak więc obniżenie średniego wieku menaiche (pierwszej miesiączki) byłoby związane z usunięciem przyczyn opóźnienia dzięki lepszym warunkom życia i opiece lekarskiej. Pomimo tej argumentacji, dającej się zastosować z równym powodzeniem w wielu innych opracowaniach statystycznych, powszechne jest przekonanie o obniżaniu się, i to ze stałą prędkością, wieku dojrzewania. Pewien entuzjasta ekstrapolacji obliczył kiedyś, biorąc za podstawę współczesną szybkość zmian, że Julia mogłaby spodziewać się pierwszej miesiączki w parę lat po skończeniu 20 lat, czyli w około 10 lat po swej nieszczęśliwej miłości do Romea. Współ-czesna szybkość zmian jest z pewnością wyjątkowa. Spotkać można nawet opinie, według których obecne cofanie się wieku pokwitania jest po prostu powrotem do sytuacji, jaka istniała, zanim rewolucja przemysłowa i nędzna urbanizacja sprowadziły przerażające warunki życia. Jak dotąd nie ma oznak pozwalających oczekiwać zmniejszenia się tendencji coraz wcześniejszego dojrzewania, nie mówiąc o zatrzymaniu jej. Niemniej, jak twierdzi prof. J. M. Tanner, „zdrowy rozsądek dyktuje zatrzymanie w przewidywanej przyszłości”.

Choć pierwsza miesiączka występuje w określonym dniu, to inne zmiany związane z pokwitaniem u dziewcząt nie są tak ściśle umiejscowione w czasie, co więcej, ta pierwsza miesiączka nie oznacza nagłego pojawienia się płodności i wyprzedza zwykle zdolność rodzenia potomstwa o rok lub więcej. W najwcześniejszych cyklach menstruacyjnych nie dochodzi do wydalenia jaja z jajnika.

Leave a Reply