Ciepłota

Ciepłota normalna – Dlaczego ciało musi zachować właściwą temperaturę? – Oziębienie – Przegrzanie – Hibernacja – Hipotermia

Ciepłota ciała jest wynikiem bilansu pomiędzy zyskami i stratami ciepła. Ciepło uzyskuje się przede wszystkim na drodze przemiany materii, po drugie od otoczenia (przeważnie jednak chłodniejszego niż ciało), po trzecie przez drżenie (mimowolna czynność mięśni szkieletowych) i w końcu przez spożywanie ciepłych pokarmów. Podstawowa przemiana materii człowieka w spoczynku doprowadza do wytworzenia u mężczyzny 1 700 Kalorii, u kobiet 1 500 Kai. na dobę, co jest ilością ciepła wystarczającą do podniesienia temperatury o 1°C na godzinę (zakładając, że nie ma strat ciepła). Umiarkowana aktywność daje produkcję 3 000 Kai., bardzo znaczny wysiłek fizyczny 6 000 Kai., czyli ilość wystarczającą do podniesienia temperatury ciała o około 3°C na godzinę. Bez utraty ciepła musiałby więc nastąpić śmiertelny udar cieplny w ciągu kilku godzin.

Leave a Reply