Co wywołuje starzenie się?

Co wywołuje starzenie się? Właśnie, co? Cokolwiek się dzieje, zaczyna dziać się od urodzenia i nie przestaje ani na chwilę. Jako system, mechanizm czy proces zjawisko to jest doskonałe: nigdy nie zawodzi. Nikt nigdy nie uniknął śmierci. Progeria, czyli przedwczesne starzenie się, może dawać pierwsze poważne objawy, kiedy dzieci zaczynają chodzić do szkoły, a jej ofiary giną przeciętnie w wieku 16 lat, często z powodu niewydolności wieńcowej. Dorian Gray lub Rip van Winkle, przedstawiciele odwrotnego stanu, nie występują w rzeczywistości. Ludzie umierający w późnym wieku wyglądają bardzo staro i są bardzo starzy fizjologicznie. Proces starzenia się jest niezmiennie skuteczny. Nie jest trudno określić wiek człowieka z błędem w granicach jednego do dwu lat, błędu przekraczającego 10 lat nie można popełnić: miniony czas pozostawia zbyt wiele śladów.

Istnieją trzy główne teorie dotyczące czynników wpływających na szybkość naszego starzenia się. Według pierwszej przyczyną są straty, utrata zbyt dużej ilości komórek lub utrata części nie do zastąpienia. Na przykład komórki mózgu z całą pewnością obumierają setkami tysięcy i po okresie niemowlęctwa nie mogą w ciągu dalszego życia -odtwarzać się na nowo. Część jest zabijana przez naturalne promieniowanie jonizujące, inne po prostu umierają, ale żadna z nich nie może zostać zastąpiona przez nowe. Słabą stroną tej teorii jest brak widocznej zmiany w procesie starzenia się, ponieważ mimo ciężkiego uszkodzenia lub częściowej utraty dużych obszarów mózgu czy innych narządów, takie zmiany nie pociągają za sobą przyspieszenia ani zwolnienia tempa starzenia się. Co więcej, mimo podobnej prędkości destrukcji komórek prędkość starzenia się u zwierząt jest bardzo różna, a więc ten czynnik nie może być wyłącznie decydujący.

Druga teoria dotyczy mutacji. Podział komórek nie zawsze jest prawidłowy i nie zawsze dwie komórki potomne są pod każdym względem równie pełnowartościowe jak ich pojedynczy przodek, w proces ten wkraść się mogą różne nieprawidłowości, w czym ma również udział naturalne promieniowanie. Długa jest lista czynników oskarżanych jako przyczyny raka, tego szaleńczego, nadmiernego rozmnażania się komórek równie długa lub dłuższa jest lista czynników mogących wywołać powstawanie nieprawidłowych komórek w czasie normalnego rozplemu*.

Leave a Reply