Człowiek ma około 3 000 brodawek smakowych

Człowiek ma około 3 000 brodawek smakowych – prymitywna i niewrażliwa Świnia około dwukrotnie więcej, ryby kościste mają brodawki smakowe rozmieszczone wzdłuż całego ciała, nie tylko w jamie ustnej. Narządy zmysłowe smaku i węchu, czy też niemożliwa do rozróżnienia mieszanina ich obu powstała w rozwoju ewolucyjnym z pewnością wcześniej niż słuch i wzrok, lecz obecnie znaczenie smaku jest o wiele mniejsze niż węchu i znacznie mniejsza część mózgu jest przeznaczona na ten cel. Istnieje pewna korzyść polegająca na możliwości selekcji za pomocą smaku niektórych szkodliwych roślin i pokarmów, jednak sprawność ta nie może być nawet porównywana ze sprawnością zmysłu węchu.

Zmysł dotyku. Dotyk jest niekiedy nazywany piątym zmysłem, a właściwie ten zmysł sam składa się z pięciu samodzielnych zmysłów – dotyku, ciśnienia, bólu, ciepła i zimna. Niestety tych pięć odróżniających się od siebie czynności w rzeczywistości przechodzi jedna w drugą i przestaje odpowiadać pięciu uporządkowanym, odrębnym, wyraźnym typom receptorów, czyli zakończeń odbiorczych. Czasami sprawiają wrażenie odrębnych opisywano różne receptory, jak ciałka Ruffiniego dla wykrywania ciepła, kolbki Krausego dla wykrywania zimna, ciałka Meissnera dla dotyku i ciała Paciniego dla ciśnienia. Niekiedy wydają się o wiele mniej wyraźne, na przykład włókna nerwowe w uchu zewnętrznym nie mają tego rodzaju zakończeń odbiorczych, mimo to ucho świetnie odczuwa temperaturę, dotyk i ciśnienie. Prawdopodobnie, jak w prawie każdej dyskusji obie strony mają trochę racji – niekiedy włókna nerwowe są zaopatrzone w specjalne zakończenie, w innych przypadkach brak organów końcowych czasami zakończenie nerwowe jest wrażliwe na więcej niż jeden typ bodźca, czasami nie jest. Nie opracowano jak dotąd żadnej teorii tłumaczącej, chociażby w przybliżeniu, mechanizm zmysłu dotyku odnosi się to także do wszystkich innych narządów zmysłowych.

Leave a Reply