Czy hibernacja jest możliwa u człowieka?

Czy hibernacja jest możliwa u człowieka? W czasie sympozjum na temat „Naturalna Hibernacja u Ssaków” w Toronto w r. 1965 dr A. W. Dawe z Urzędu Badawczego Marynarki USA oświadczył, że jest ona możliwa do osiągnięcia w „dającej się przewidzieć przyszłości”. Program badania przestrzeni kosmicznej dodaje bodźca tego rodzaju badaniom, gdyż podróże kosmiczne, dalsze niż ku naszym najbliższym sąsiadom planetarnym, będą przedsięwzięciami długotrwałymi i nużącymi. Zawieszenie procesów życiowych mogłoby nie tylko zmniejszyć znużenie, lecz także, w przypadkach dalekich wypraw, zapobiec wymieraniu załogi z powodu starości przed osiągnięciem celu.

Hipotermia będzie miała na pewno więcej do zaofiarowania niż korzyści związane z przestrzenią kosmiczną i współczesną ziemską chirurgią. Zimno może zabijać tkanki, i to zabijać wybiórczo. Niepożądane nerwy (które giną po 5 minutach w temperaturze -15°C) można wyłączyć za pomocą zgłębników wyposażonych w oziębiane zakończenia. Przyrządy te były już używane w celu wybiórczego niszczenia tkanek i mają zastosowanie w chorobie Parkinsona (dla zniszczenia tkanki mózgowej w ściśle określonym miejscu), w raku piersi (dla zniszczenia przysadki mózgowej związanej hormonalnie z gonadami) i w operacjach na oku.

Leave a Reply