Dane pochodzące z dawnych czasów

Brytyjczycy oficjalnie nie mają jednolitego stanowiska w sprawie przyczyn zgonu, każdy jest zainteresowany, lecz fakty rzadko ukazują się w prasie. Dziennikarze wymieniają czasami przyczynę w artykułach poświęconych zmarłym, ale nie czyni tego ani Biitish Medical Journal, ani Lancet. Pisma amerykańskie są mniej powściągliwe, a Time poświęca specjalną uwagę przyczynom zgonu, jednak amerykański zwyczaj robienia mnóstwa hałasu dookoła zwłok nie ma odpowiednika na Wyspach Brytyjskich, gdzie ciało chowa się szybciej i w mniej kosztowny sposób””. Nasi dawni przodkowie, a nawet nasi pradziadkowie z epoki wiktoriańskiej byliby zaskoczeni wiadomością, że w dzisiejszej Anglii umiera wiele ludzi, którzy przez całe swe życie nie widzieli ani jednego zmarłego. Anglicy starają się pozbyć zwłok szybciej, niż jest to możliwe przy praktyce tradycyjnego pogrzebu, w r. 1966 47% poddano kremacji i ilość ta wzrasta o 2% rocznie. Żydzi ortodoksyjni nie zgadzają się na tej zwyczaj, zaś Kościół katolicki ma ostatnio coraz mniej zastrzeżeń, a w Wielkiej Brytanii spala się obecnie prawdopodobnie około połowę zmarłych.

Na każdy tysiąc ludzi żyjących w Wielkiej Brytanii na początku każdego roku w ciągu tego roku umrze 10 do 12 osób. W Anglii i Walii notuje się rocznie 550 000 zgonów, czyli 1500 dziennie. Pomimo współudziału śmiertelności niemowląt, wypadków i wszystkich pozostałych schorzeń – przyczynami ponad połowy tych zgonów są choroby serca, nowotwory i udar mózgowy.

Dane pochodzące z dawnych czasów są mało wiarygodne, prawie każdemu przypisywano zgon z powodu zimnicy, biegunki, gorączki lub waporów. Wystarczy tylko cofnąć się do r. 1900, do okresu, kiedy historie chorób zaczynają budzić zaufanie, aby znaleźć całkowicie inny obraz przyczyn śmierci i stwierdzić smutny w swej prostocie powód zmiany. Praktycznie każda z poprzednich przyczyn zgonów występuje mniej często niż trzej nowocześni, triumfujący jeźdźcy Apokalipsy – rak, choroba serca i udar mózgu. W r. 1900 rak uśmiercił 4%, w 65 lat później 19,6%, choroba serca z 12,8% powiększyła swe żniwo do 27%, zmiany naczyniowe uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy (czyli apopleksja) z 7% do 14,2%. Te zwyżki zostały zrównoważone przez równie dynamiczne spadki: gruźlica z 10,4% w r. 1900 spadła do

Leave a Reply