Długość życia

Mimo wszystko, istnieje jedna cecha zależna wyłącznie od lat i powodująca sama wiele szkody. Chociaż nowoczesne społeczeństwo pozwala politykom i sędziom dbać o nasze dobro mimo dojścia do sędziwego wieku, to jednak pozbawia większość swych obywateli ich zwykłego zatrudnienia w wieku 60 lub 65 lat. Kobiety i mężczyźni zostają nagle wyrzuceni poza nawias. Mogli istotnie stracić inicjatywę, a praca może się wydawać bardziej męczącą niż dawniej ale pewnego dnia, w dniu 60 lub 65 urodzin tracą nagle wysokie, albo przynajmniej średnie, stanowisko i pozostają bez pozycji w życiu. W Wielkiej Brytanii przechodzi codziennie 1 000 osób na emeryturę. (Przed dojściem do wieku emerytalnego przestaje pracować mniejszość, spośród osób za-trudnionych w wieku 25 lat w administracji państwowej – V4 umiera lub przechodzi na rentę przed 60 rokiem życia). Dla większości ludzi, pisał V. S. Pritchett, „emerytura jest ciężkim atakiem na psychikę i wymaga u zainteresowanego niezwykłej umie- jętności odważnego przystosowania się”. Takie usunięcie bez oglądania się na rzeczywiste pogorszenie się w pracy, tylko ze względu na urodziny, może być i fizycznym i psychicznym ciosem. Zmiana polegająca na nagłym zaniechaniu aktywności zawodowej może mieć katastrofalne skutki fizyczne, choć ewentualny zgon ma zawsze bardziej konkretną przyczynę. Na świadectwie zgonu nie można podać „Musiał pójść na emeryturę”, podobnie jak nie można tam wpisać „Anno domini”, lecz nagła banicja od pożytecznej działalności może bardzo znacznie przyspieszyć upadek człowieka.

Długość życia. Jednym z najbardziej godnych uwagi stwierdzeń biologicznych znajdujących się w Biblii jest określenie długości naszego życia na 70 lat. Taką długość życia przewidziano dla człowieka w czasach prześladowanych przez choroby, pełnych biblijnych opowieści o plagach i chorobach, o trądzie i wrzodach,

o zarazach i głodzie. Obecnie w okresie dobrobytu i opieki lekarskiej, z antybiotykami i zastrzykami, chirurgią i szczepieniami, średnia długość wynosi niezmiennie 70 lat, w Stanach Zjednoczonych w r. 1961 wynosiła 70,2, a w r. 1964 – 69,9, a więc nie widać właściwie różnic w porównaniu z przeszłością.

Leave a Reply