Hałas może być denerwujący

Podobnie jak może dojść do uszkodzenia wzroku wskutek zbyt dużej ilości światła, tak ucho może zostać uszkodzone przez hałas. Ucho środkowe ma mięśnie osłabiające nadmierne drgania błony bębenkowej, jednak mimo to zarówno krótkie serie bardzo głośnego hałasu, jak i długotrwałe narażenie na hałas o natężeniu nie sięgającym poziomu bólu może prowadzić do trwałej utraty słuchu. Audiolodzy duńscy przeprowadzili badania w Danii przed i po wieczorze sylwestrowym i mają podstawy do przekonania, że upośledzony słuch połowy duńskich dzieci pozostaje w związku z uroczystościami połączonymi z ogniami sztucznymi w dniu 31 grudnia. Od dawna wiadomo, że nitowanie, kucie, praca przy świdrach pneumatycznych i wystrzały ciężkich dział mogą powodować głuchotę, do tych przyczyn dochodzi obecnie silnik odrzutowy jako źródło najgłośniejszego hałasu przemysłowego, ale i mniej intensywne hałasy są w zupełności wystarczające dla wywołania uszkodzenia. Kilku specjalistów chorób uszu zauważyło przy okazji wizyty w Sudanie, że wśród przedstawicieli plemion pozbawionych kontaktu z cywilizacją i nie przyzwyczajonych do dźwięków głośniejszych od mowy ludzkiej dochodziło do uszkodzeń słuchu, kiedy zostali narażeni na hałasy, jakie każdy z nas znosi przez całe życie.

Hałas może być denerwujący i w bardzo przykry sposób pogarszać samopoczucie, lecz jedynym możliwym do wykazania uszkodzeniem przezeń powodowanym jest utrata słuchu (według przeglądu literatury naukowej dokonanej przez F. I. Catlina). Natężenie hałasu mierzy się w decybelach. Bel jest jednostką głośności nazwaną od nazwiska wynalazcy telefonu Aleksandra Grahama Bella (w jakiś sposób zagubiono drugą literę „1″ z jego nazwiska), głośność zaledwie słyszalnego dźwięku odpowiada

beli. Szept jest głośniejszy o około 1 000 razy: 1 000 = 103, a ponieważ bele wyrażane są w postaci logarytmicznej, głośność’ szeptu wynosi 3 bele. Rozmowa jest 1 000 razy głośniejsza od szeptu, co odpowiada 6 belom, głośny krzyk ma 9 beli, przy 12 belach hałas staje się przykry i gdy ma jeszcze większe natężenie, może wywoływać ból. Bel jest zbyt dużą jednostką miary

Leave a Reply