Hibernacja

Hibernacja. W lecie normalna temperatura u jeża wynosi od 33°C do 35°C, czyli około 3 stopni mniej niż u człowieka stworzenie to ogarnia senność, gdy jego temperatura waha się pomiędzy 30°C a 15°C, co odpowiada spadkowi temperatury otoczenia poniżej 16°C. Ten stan pośredni przekształca się w prawdziwą hibernację, kiedy temperatura otoczenia spada poniżej 14°C – zwierzę utrzymuje wówczas temperaturę o około 0,5°C wyższą od otoczenia i gdyby pominąć te pół stopnia, to mogłoby się wydawać, że ochładza się ono jak drewniana kłoda lub coś > podobnie pozbawionego życia. W odróżnieniu jednak od drewna temperatura zwierzęcia nie spada nigdy poniżej 6°C (za życia). Świat otaczający może zamarznąć, ale jeż pozostaje przy swoich 6°C i może się nawet obudzić. Według opinii Nathaniela Kleitma- na, amerykańskiego specjalisty od zagadnień dotyczących snu, jeż staje się zimnokrwisty, jeśli w ten sposób może oszczędzać pożywienie, ale nie wtedy, kiedy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Spadkowi temperatury towarzyszy zawsze zwolnienie tętna. U wiewiórki tętno może spaść z 300 do 2 uderzeń na minutę, u chomika z 500 do 4 na minutę, a u świstaka może dojść do zaledwie 23 na godzinę, czyli wolniej niż następujące w minutowych odstępach czasu salwy pogrzebowe.

Nic podobnego nie jest możliwe u ludzi, gdyż regulacja bardzo szybko przestaje działać, nie ma możliwości stałego kontrolowania sytuacji i zapobiegania zbytniemu ochłodzeniu jak u jeża. Przy około 18°C dochodzi do migotania serca, a przy 10°C układ nerwowy przestaje przewodzić bodźce. Człowiek nie należy do stworzeń mogących zapadać w sen zimowy.

Leave a Reply