Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
lo43

Konkursy i olimpiady

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Kenguru logotip

Znamy już wyniki konkursu.

Wyróżnienia zdobyli następujący uczniowie:

 

 

kl. IBartosz Jaworski

Aleksandra Taran
Krzysztof Bociek
Mateusz Kuziak.

kl. II
Michał Nowak

kl. III
Tomasz Szczepanik
Jan Migduła
Kamil Sobolak
Filip Tryhuk

Gratulujemy!

konkurs kolęd 2015

REGULAMIN KONKURSU KOLĘD

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Kolęd, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem, orgaznizowanego przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej Organizatorem) Gimnazjum nr 35 w Krakowie.

§ 2
Cele konkursu

 1. Rywalizacja międzyklasowa.
 2. Integracja wewnątrzklasowa.
 3. Stworzenie osobom utalentowanym możliwość rozwoju.
 4. Upamiętnienie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

§ 3
Termin konkursu

 1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku.

§ 4
Zasady konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów dwunastu klas Gimnazjum nr 35 w Krakowie zwanych w dalszej części Uczestnikami.
 2. Przewodniczący danych klas (dalej zwani Liderami) są zobowiązani do uczestnictwa w aktywnościach opisanych w 3. punkcie 4. paragrafu regulaminu.
 3. Przebieg konkursu:
  1. 1.1 grudnia 2015 roku o godzinie 1320 – Liderzy losują jedną z kolęd.
  2. 2.Od 1 grudnia 2015 roku do 21 grudnia 2015 roku – Liderzy tworzą w klasach przynajmniej ośmioosobowe zespoły, zapoznają je z tekstem z kolęd, dostarczają informację Sekcji Imprezowej na temat instrumentalnej części występu, przygotowują zespoły do występu.
  3. 3.22 grudnia 2015 roku – Zespoły wykonują wylosowane kolędy na sali gimnastycznej w czasie apelu
   1. 3.1. Prezentacja oceniana jest przez pięcioosobowe jury złożone z: Dyrektora Szkoły, Pedagoga Szkolnego, mgr. Ewę Bogdanowską-Spułę, mgr. ks. Stanisława Czernika oraz mgr. Małgorzatę Bączak.
   2. 3.2. Oceniane jest:
    1. 3.2.1.Oryginalność wykonania (0-3 pkt)
    2. 3.2.2.Wygląd i postawę wykonujących (0-3 pkt)
    3. 3.2.3.Zgodność z tekstem kolędy (0-2 pkt)
    4. 3.2.4.Instrumentalność (0-2 pkt)
   3. 3.3. W sumie można uzyskać 10 punktów.
   4. 3.4.Wyniki konkursu ogłaszane są po prezentacji wszystkich zespołów.
 4. Niewywiązanie się Liderów z powyższych obowiązków grozi dyskwalifikacją.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Gimnazjum nr 35 w Krakowie i będzie na niej dostępny przez cały okres trwania Konkursu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Organizatora.

Konkurs plastyczno- literacki : "Kultura i czystość na co dzień"

Regulamin

 1. Należy wykonać pracę plastyczną  ( komiks, ilustracja, collage, manga itp.) dowolną techniką  (kredki, farby, ołówek,  collage np. ze zdjęć) o wymiarach A – 3 lub  A – 4 . 
 2. Napisać przysłowie, wiersz, fraszkę albo opowiadanie , a następnie  zilustrować . W tym wypadku ilustracja może być mniejsza lub przeplatać się z tekstem.
 3. W pracach powinny być poruszone problemy dotyczące zachowania i czystości, które związane są ze szkołą, klasą, zachowaniem na przerwie, w szatni, a nawet w toalecie, dojazdem do szkoły i zachowaniem po lekcjach.
 4. Formy prac mogą być żartobliwe, ale nieobrażające nikogo.
 5. Zarówno prace plastyczne, jak i literacko – plastyczne muszą być podpisane (imię, nazwisko, klasa).
 6. Prace należy składać  w pokoju nauczycielskim w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2015r. (u p. E. Bogdanowskiej-Spuły lub p. Beaty Wojtasińskiej).

Życzymy powodzenia uczestnikom!

E. Bogdanowska- Spuła

B. Wojtasińska

Laureaci konkursów : ortograficznego i matematycznego

Wśród uczniów naszego gimnazjum są nie tylko finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych, ale także LAUREACI zmagań ortograficznych i matematycznych. Serdecznie gratulujemy im posiadanej wiedzy i zdobytych umiejętności !

1. TOMASZ SZCZEPANIK, KL. II B

LAUREAT Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego Po polsku o historii

 2. FILIP MUCHA , KL. II B

LAUREAT Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik

 3. FILIP TRYHUK , KL. II B

LAUREAT Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik

 

Podkategorie

Strona 1 z 4