Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

KONKURS NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

 • Drukuj

REGULAMIN KONKURSU NA DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu na Dekorację Świąteczną w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem orgaznizowanego przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej Organizatorem) Gimnazjum nr 35 w Krakowie.

§ 2
Cele konkursu

 1. Rywalizacja międzyklasowa.
 2. Integracja wewnątrzklasowa.
 3. Stworzenie osobom utalentowanym możliwość rozwoju.
 4. Upamiętnienie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

§ 3
Termin konkursu

 1. Klasy sprawdzane są 18 grudnia 2015 roku.

§ 4
Zasady konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dwunastu klas Gimnazjum nr 35 w Krakowie zwanych w dalszej części Uczestnikami.
 2. Przebieg konkursu:
  1. 1.do 18 grudnia 2015 roku – Klasy zobowiązane są do dekoracji sali, która ma bezpośrednio nawiązywać do tradycji Świąt Bożego Narodzenia
  2. 2.18 grudnia 2015 roku – Dekoracja sali jest sprawdzana przez komisję w składzie powołanym przez Zarząd SU w ostatnim tygodniu konkursu.
   1. 2.1.Oceniana jest:
    1. 2.1.1.Obecność choinki (0-1 pkt)
    2. 2.1.2.Oryginalność dekoracji choinki (0-1 pkt)
    3. 2.1.3.Kompozycja choinki (0-1 pkt)
    4. 2.1.4.Tematyczna dekoracja tablic (0-2 pkt)
    5. 2.1.5.Oryginalność dekoracji tablic (0-1 pkt)
    6. 2.1.6.Dekoracja sali (0-3 pkt)
    7. 2.1.7.Oryginalność dekoracji Sali (0-3 pkt)
   2. 2.2. W sumie można uzyskać 12 punktów.
   3. 2.3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po sprawdzeniu wszystkich sal.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Gimnazjum nr 35 w Krakowie i będzie na niej dostępny przez cały okres trwania Konkursu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Organizatora.