Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
lo43

Konkursy literackie

Wyniki szkolnego konkursu walentynkowego

W  roku szkolnym 2016/2017 uczestnicy konkursu walentynkowego preferowali formy epickie, spośród  których - nie po raz pierwszy -najlepsi okazali się najmłodsi uczniowie naszej szkoły.

Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice z redakcyjno- dziennikarskiej klasy I e.

Oto laureatki:

I MIEJSCE - nie przyznano.

II MIEJSCE - Ania Jędrusiak , kl. Ie

III MIEJSCE - Natalia Rapacz, kl. Ie

Serdecznie gratuluję!

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

1.Cele konkursu:

 • Umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji .
 • Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.
 • Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
 • Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę i etykę języka.
 • Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.
 • Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).
 • Promowanie osiągnięć uczniów.

2. Ustalenia ogólne:

 • Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
 • Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący.
 • Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie internetowej szkoły www.gim35krakow.edu.pl
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

3. Temat konkursu :

 • Konkurs literacki poświęcony jest tematyce miłosnej.
 • Tytuł konkursu : Ze wszystkich rzeczy wiecznych, miłość jest tą, która trwa najkrócej.

4. Termin i zasady zgłaszania się uczestników do udziału w konkursie :

 • Prace należy zgłaszać ( przynieść wydrukowane) do dnia 27 I 2017 r. do

p. B. Wojtasińskiej.

5. Formy konkursowe :

 • Formy epickie: opowiadanie, baśń, mit.
 • Formy liryczne: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.

6. Wymagania konkursowe:

 • Prace epickie nie powinny przekraczać 2 kartek formatu A-4 .
 • Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12).
 • Utwory liryczne jak i epickie powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.
 • Oceniane będą : wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna , kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

7. Przebieg konkursu:

 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
 • Formy wypowiedzi będą oceniane w dwóch kategoriach: epickie i liryczne.
 • Wybrane zostaną 3 najlepsze prace epickie i 3 najciekawsze prace liryczne.
 • Liczba uczestników nie jest określona , mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

8. Ogłoszenie wyników :

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dn. 14. II 2017r.
 • Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły , tam także zaprezentowane zostaną ich prace.

9. Laureaci konkursu - nagrody :

 • Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników.
 • Uzyskanie I –ego miejsca w konkursie gwarantuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego, uwaga pozytywna za udział w konkursie i umieszczenie pracy na stronie internetowej naszego gimnazjum .
 • Uzyskanie II i III –ego miejsca daje szansę na zdobycie oceny bardzo dobrej z języka polskiego, uwaga pozytywna za udział w konkursie i umieszczenie pracy na stronie internetowej naszego gimnazjum .
 • Umieszczenie prac w „Antologii gimnazjalnej poezji walentynkowej ” na stronie internetowej szkoły/ w zakładce zajęcia literacko – teatralne/ w kręgu słowa.
 • Nagrody książkowe.

 

Wszystkich uczniów zachęcam do udziału , a uczestnikom życzę powodzenia !

                                                                                               Beata Wojtasińska

Wyniki konkursu literacko-plastycznego " Kultura na co dzień"

I MIEJSCE

Sebastian Przytuła , kl. II b

II MIEJSCE

Michał Nowak, kl. I a

III MIEJSCE

Kamil Sobolak, kl. II b

Serdecznie gratulujemy laureatom!

E. Bogdanowska-Spuła

B. Wojtasińska

Laureaci i Wyróżnieni w konkursie wiedzy z języka polskiego

W roku szkolnym 2015/16 odbyła się XII edycja Wiosennych Zmagań z Językiem Polskim. Wzięli w niej udział uczniowie z naszej szkoły. Uzyskali fantastyczne wyniki i osiągnęli wielki sukces. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wśród LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH tego konkursu znalazło się aż sześcioro naszych gimnazjalistów.

Dumni z Waszych wyników, serdecznie Wam gratulujemy posiadanej wiedzy i zdobytych umiejętności.

                                                                                             Nauczyciele Języka Polskiego

                                                                                                XII Zmagania z Jezykiem Polskim

Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu literackiego

Spotkanie z poetą