Jaka będzie przyszłość?

Jaka będzie przyszłość? Prawdopodobnie zasięg sportu będzie się zwiększał, aż cała ludzkość będzie miała okazję do współzawodnictwa. W międzyczasie zwiększy się również liczba ludzi na ziemi. Nie wiadomo, czy środki farmaceutyczne potrafią przyczynić się do poprawy wyników. Jokl stwierdza po prostu, że „nauka nie zna substancji, za pomocą której można by farmakologicznie poprawić wyniki dobrze wytrenowanego sportowca”. Brytyjskie Towarzystwo Sportu i Medycyny publikując dziesię- ciopunktowe oświadczenie potępiające stosowanie środków dopingujących wśród sportowców, wspomina również, że nie istnieje znany środek chemiczny, który wpływałby bezpiecznie i skutecznie na poprawę wydajności sportowej zdrowych osobników. Być może będziemy w przyszłości świadkami zastosowania eugeniki w świecie sportu. Obecnie ludzkość rozmnaża się lokalnie, przypadkowo i bez oglądania się na genetyczne skutki dla następnego pokolenia. Żaden doświadczony hodowca zwierząt nie zgodziłby się na stosowanie tak przypadkowego systemu. Przyszłość może okazać się mniej przypadkowa.

Istnieje znaczna różnica pomiędzy zwycięzcą Derby a przeciętnym, nie hodowanym koniem. Zwykły koń zostanie w wyścigu całkiem zdeklasowany. Podobnie, być może, sportowcy dzisiejsi zostaną zdeklasowani przez wyhodowanych sportowców jutra. Wysoki wzrost, na przykład, jest korzystnym warunkiem do skoku wzwyż. Systematyczna hodowla wysokich mężczyzn i kobiet gwarantowałaby w ciągu jednego pokolenia lub dwu niezwykle wysokie potomstwo. Przecież tylko w ciągu jednego XVIII wieku, kiedy ogrodzone wybiegi pozwoliły na kontrolowanie zapładniania, podwoiła się średnia waga byków, sprzeda wanych na londyńskim targu Smithfield. Do jakich rozmiarów może dojść człowiek? Do jakiej wagi i wzrostu? I na jakie odległości będzie wtedy mógł pchnąć kulę lub rzucić dysk?

Dziś jest on podobny do średniowiecznej krowy, rozmnaża się tylko w naturalny sposób. Jutro metody hodowli, wynalezione przez człowieka w celu otrzymania bogatszej w mięso trzody i szybszych koni, mogą zostać zastosowane do niego samego, aby uczynić go bardziej umięśnionym (do podnoszenia ciężarów), szybszym (do biegów) lub bardziej ruchliwym niż dzisiaj.

Leave a Reply