Jąkały i głuchoniemi

Jąkały i głuchoniemi byli bardzo dobrze znani w przeszłości, obecnie pojawiła się zupełnie nowa iorma niemoty. Jest ona następstwem operacyjnego usunięcia krtani z powodu raka, a operacja ta razem z rakiem usuwa także i mowę. W Stanach Zjednoczonych żyje około 30 000 ludzi bez krtani i dla wielu z nich to nagłe pozbawienie głosu było poważnym wstrząsem. Większość z nich odzyskuje coś w rodzaju głosu, mimo że nie mają strun głosowych i muszą oddychać przez otwór w szyi.

I wreszcie, czy można wykryć mówienie nieprawdy? United States Sub-committee of the House of Representatives Committee on Government Operations (Podkomitet Komitetu Działalności Rządowej Izby Reprezentantów USA) doniósł w r. 1965, że rząd posiada co najmniej 512 aparatów do wykrywania kłamstwa, których koszt wynosił 428 066 dolarów. (Central Intelligence Agency i National Security Agency nie ujawniały jak dotąd swych metod zdobywania tajemnic). Do kosztownego urządzenia (średnio 836 doi. za sztukę) trzeba dodać jeszcze wyższe koszty uposażenia personelu obsługi, a mimo to, zdaniem komitetu „nie istnieje skuteczny „wykrywacz kłamstw” ani w postaci ludzkiej, ani w postaci maszyny. Przekonanie, że skrzynka metalowa w rękach przesłuchującego może odkryć prawdę czy kłamstwo, jest mitem wprowadzającym ludzi w błąd”.

Leave a Reply