Jedna z ostatnich odkrytych odmian

Jedna z ostatnich odkrytych odmian była dotąd szczególnie rzadka, mianowicie XYY. Normalny mężczyzna ma XY, przy czym Y decyduje o męskości i dlatego można by sądzić, że XYY będzie podwójnie męski. Kiedy wykonano badania w szkockim szpitalu dla notorycznych przestępców, ta rzadka anomalia XYY stała się nagle prawie popularna przedtem opisano zaledwie kilka XYY, w tym jednym szpitalu znaleziono ją-u 9 mężczyzn, prawie wszyscy o wzroście wyższym niż przeciętny. Przeprowadzono później badania w niektórych zwykłych szpitalach więziennych i np. w Nottingham stwierdzono XYY u jednej piątej mężczyzn wyższych niż 180 cm. Początkowo uznano ten dodatkowy Y za przyczynę wywołującą, obok wyższego wzrostu, także większą agresywność, dziksze zachowanie się i większą liczbę przestępstw seksualnych, obecnie wiąże się go raczej z drobnymi przestępstwami i kradzieżami. Jeśli chodzi o posiadaczy dodatkowego chromosomu Y, społeczeństwo nie ma im za złe wysokiego wzrostu – zamyka ich do więzienia za ich zachowanie się, a w tym wypadku rzeczywistym sprawcą wydaje się być dodatkowy Y.

Czy są”Hy powinny żądać ekspertyzy cytologicznej, zanim pozbawią wolności człowieka, na którego dodatkowy chromosom zwykła kara więzienia nie może przecież mieć żadnego wpływu wychowawczego? Tego rodzaju argumentacja została po raz pierwszy użyta w sądzie w r. 1968 i od tego czasu mordercy XYY byli niekiedy uniewinniani, niekiedy skazywani. Według pewnego sędziego z Los Angeles (w r. 1969) wpływ dodatkowego chromosomu płciowego nie został udowodniony naukowo a zespół XYY nie może być wykorzystywany jako prawne usprawiedliwienie czynów kryminalnych. Z pewnością ów dodatkowy chromosom będzie w przyszłości coraz częściej używany jako argument (sprawca zabójstwa 8 pielęgniarek w Chicago był XYY), chociaż zespół ten, jak się okazuje, jest dość częsty, na 250 nor=- malnych XY przypada jeden XYY.

Leave a Reply