John Yudkin i Janet Roddy

– 4 lipca 1964 prof. John Yudkin i Janet Roddy opublikowali pracę pod tytułem Levels oi Dietary Sucrose in Patients with Occlusive Arteriosclerotic Disease (Zawartość cukru w dietach u pacjentów z zarostowym stwardnieniem tętnic). Była to publikacja o niezwykłym znaczeniu. Przez długie lata podejrzaną rolę w chorobie tętnic przypisywano tłuszczom i przez lata całe cukry były stosunkowo wolne od takich insynuacji. Wymieniona praca przedstawiała aktualne dowody, że „raczej cukier, a nie tłuszcz jest odpowiedzialny” dodając, że cukier jest przyczyną bardziej prawdopodobną zarówno z ewolucyjnego, jak i historycznego punktu widzenia. Autorzy wykryli nie tylko »dowody zależności pomiędzy dużym spożyciem cukru a schorzeniami tętnic i serca, lecz także proporcjonalność wzrostu zapadalności na choroby serco- wo-naczyniowe odpowiednio do wielkości spożycia cukru. Wzrost spożycia tłuszczu – tam gdzie się go spotyka – jest zawsze mniej wyraźny niż nieokiełznane spożycie cukru.

Wielu autorów mających własne podobne obserwacje poparło Yudkina i Roddy, wielu innych (bo na tym polega dyskusja naukowa) nie zgodziło się z wnioskami publikacji lub ze sposobem, w jaki dowody zostały zebrane. W rezultacie obecnie, kiedy zabrania się cukrów, tłuszcze nadal się krytykuje, gdy białka są ciągle drogie i gdy potępia się każdą formę obżarstwa – ostatnie odkrycia zwiększają wagę słów Alistaira Cooke’a pod adresem Urzędu Żywności i Odżywiania USA. Określił on tę instytucję jako „ściganą obawą, że ktoś gdzieś może jeść z przyjemnością”.

Skąd wziąć węglowodany? W mięsach ich na ogół nie ma, jest trochę w wątrobie i dość dużo w przetworach, jak pasztety wątrobowe, kiełbasy i pasty rybne. W mleku jest 5% węglowodanów, a mleko kondensowane i w proszku ma znacznie wyższy procent, sery mają tyle samo co mleko lub mniej. W jajku jest ich niewiele (mniej niż 5%), dużo w czekoladzie (przeciętnie około 55%). Oczywiście zboża zawierają wielkie ilości •- mąka pszenna 75%, ryż więcej, sago i tapioka jeszcze więcej. Cukier jest węglowodanem w stu procentach, a cukry brunatne mają około 2% zanieczyszczeń w postaci niektórych soli mineralnych i ewentualnie pewnych witamin nie mających większego znaczenia dla normalnej diety. Węglowodany są we wszystkich orzechach, owocach i warzywach, w dwu ostatnich obok wody stanowią naj-

Leave a Reply