Kraje ubogie

Z takiej tablicy mogłaby, w pewnym sensie, wynikać nieśmiertelność rodzaju ludzkiego. Amerykański biały mężczyzna może w chwili urodzenia oczekiwać 67,5 lat życia, w wieku lat 20 – razem 70,1 lat, w wieku 48 lat – 72,7, w wieku 65 lat – 77,8. Kiedy osiągnie 77,8 lat, może, średnio biorąc, spodziewać się dożycia do 80, a w wieku lat 80 jeszcze ze dwa lub trzy lata więcej. Trochę to podobne to twierdzenia, że zając nigdy nie może dogonić żółwia, gdyż w czasie, którego zając potrzebuje, aby znaleźć się w miejscu zajmowanym poprzednio przez żółwia, ten ostatni zdąży zawsze odejść nieco dalej. Ale, chociaż każde następne urodziny przynoszą ze sobą nowe przewidywania na dalsze życie, proces ten nie trwa nieskończenie długo, wszyscy ludzie kiedyś umrą, zając zawsze dogoni żółwia. Nie znamy ani jednego wypadku, aby ten system zawiódł.

Jakkolwiek Biblia mówiła o prawie do 70 lat życia, a współcześni statystycy mówią o nich obecnie jako o przeciętnych 70 latach, dość długo trwało, zanim przeciętne przybliżyły się do uprawnień biblijnych. Na podstawie niezbyt pewnych danych długość życia w wieku żelaza w Wielkiej Brytanii ocenia się na 18 lat. Późniejsze oceny coraz lepiej udokumentowane określają przewidywania trwania życia na 22 lata (2 000 lat temu), 33 lata (w średniowieczu), 33,5 (1687-91), 35,5 (1789), 40,9 (1836-54), 49,2 (1900-02) i 66,8 (1947). Na ogromnych połaciach krajów takich jak Indie przewidywane trwanie życia jest obecnie dłuższe niż dla ludności Wielkiej Brytanii przed stu laty.

Kraje ubogie w dalszym ciągu przesuwają w górę przeciętną datę zgonu, podczas gdy kraje bogatsze osiągnęły już pewnego rodzaju granicę. Według Metropolitan Life Insurance Company (Stołeczne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie) Amerykanin w wieku 65 lat mógł w r. 1950 spodziewać się dalszych 12,8 lat życia, a w r. 1962 – 12,9 lat, co stanowi zaledwie pięciotygod- niową poprawę długowieczności na przestrzeni 12 lat. U kobiet amerykańskich poprawa jest wyraźniejsza, w r. 1950 kobieta 65- -letnia mogła liczyć na dalsze 15 lat, a w r. 1962 na 16 lat, a więc w ciągu 12 lat zdobyła 12 miesięcy życia.

Leave a Reply