Melanoiilia

Zwyczaj wróżenia z ręki zasługuje na wzmiankę wyłącznie ze względu na czas, jaki przy okazji tego zajęcia tracą wróżący i zainteresowany. Nauka dermatoglifii stała się pożyteczna dopiero niedawno, około 30 lat temu, kiedy zaczęto podejrzewać istnienie związku pomiędzy liniami papilarnymi a chorobami, a w r. 1965 stwierdzono powiązanie pomiędzy 40 jednostkami chorobowymi a nieprawidłowymi odciskami dłoni. Kształt linii papilarnych zostaje utrwalony na 5 lub 6 miesięcy przed urodzeniem, toteż schorzenia, o których mowa, należą do wrodzonych, powstających przeważnie w chwili zapłodnienia. Od ćwierćwiecza wia-domo, że różyczka u matek we wczesnym okresie ciąży prowadzi do dużych ilości wad wrodzonych, ale dopiero ostatnio wykazano związek pomiędzy zakażeniem a nieprawidłowymi odciskami. Trzej nowojorscy pediatrzy opracowali nową metodę pobierania odcisków u zaciskających piąstki niemowląt – lepszą niż policyjna poduszka z tuszem – i przekonali się, że około połowa dzieci dotkniętych zmianami w następstwie schorzenia matki miała również nieprawidłowe odciski. U dzieci bez widocznych zniekształceń odsetek nietypowych odcisków wynosi 14’%. Typowym odchyleniem w obrazie dłoni jest obecność małpiego fałdu, czyli pojedynczego fałdu biegnącego w poprzek dłoni od podstawy wskaziciela, zamiast występujących zazwyczaj dwu. Obecność charakterystycznej nienormalności linii papilarnych nie jest równoznaczna z rozpoznaniem rozleglejszej anomalii wrodzonej gdzie indziej, w każdym razie ten uderzający objaw wskazuje na większe prawdopodobieństwo wady niż u dziecka, którego pulchna rączka jest normalna.

Melanoiilia. Obecność promieni pozafioletowych w świetle słonecznym została wykryta w r. 1801. One to właśnie skłaniają wielu ludzi do wyjazdu nad morze i są przyczyną oparzenia słonecznego i opalenizny. Oparzenie jest następstwem zwiększonego napływu krwi do drobnych naczyń krwionośnych w skórze. Opalenizna, na której opiera się gospodarka wielu okolic nadmorskich, jest skutkiem zmiany położenia i zwiększenia ilości barwnika melaniny w naskórku. Ściemnienie pojawia się po kilku minutach naświetlania promieniami słonecznymi na ujawnienie się wytworzonego dodatkowo barwnika potrzeba jednego do dwu dni.

Leave a Reply