Mózg

Mózg zwierzęcy i ludzki – Anatomia – Mózgowie i jego płaty – Przewaga lewostronna – Leworęczność – Inteligencja – EEG – Chirurgia – Paraliż – Wstrząs – Pamięć – Nerwy czaszkowe i rdzeniowe – Przewodzenie

Mózg ludzki nie jest największy w świecie zwierzęcym, nie jest również największy w porównaniu do wielkości ciała. Mózg słonia jest cztery razy cięższy od ludzkiego, a u wielu małp proporcja ciało-mózg wyraża się stosunkiem 20 : 1, podczas gdy u człowieka wynosi on 50 : 1. Chociaż ludzkość przyjęła równocześnie rolę sędziego i sądu, określając człowieka przymiotnikiem sapiens i uważając siebie za szczytowe osiągnięcie ewolucji – to mimo tego samochwalstwa właśnie mózg ludzki najbardziej odróżnia człowieka od zwierząt.

Leave a Reply