Na drugim końcu życia

Na drugim końcu życia zaledwie 10 ludzi spośród całkowicie ślepych ma mniej niż rok życia, a tylko 2 000 ma mniej niż 15 lat. Przewaga kobiet wyrażająca się nad mężczyznami stosunkiem

– 3 : 2 ma częściowo źródło w fakcie, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, a poważniejsze upośledzenie wzroku towarzyszy często podeszłemu wiekowi. Jakkolwiek zaćma jest rzadziej niż dawniej przyczyną ślepoty, to liczba ludzi niewidomych nie zmniejsza się. Postęp nauk medycznych umożliwia większej liczbie ludzi dożycie wieku, w którym prawdopodobieństwo ślepoty wzrasta i nikt nie potrafi przewidzieć wyraźnego zmniejszenia się rejestru niewidomych w niedalekiej przyszłości.

Leave a Reply