Najnowsze statystyki dla Anglii i Walii

Jeżeli jednak urodzony w Judei hebrajski noworodek miał niewielkie szanse osiągnięcia wieku, do którego był uprawniony, to dla noworodka amerykańskiego prawdopodobieństwo przekracza 50%. Biblijne przewidywanie długości życia określa możliwości człowieka, podczas gdy współczesne przewidywanie odpowiada aktualnej, przeciętnej długości życia. Współczesne przeciętne są stosunkowo niskie, ponieważ umiera tak wiele dzieci, a każdy zgon dziecka, np. w wieku jednego roku, bardzo znacznie obniża przeciętne.

Najnowsze statystyki dla Anglii i Walii podają przewidywane dalsze trwanie życia dla chłopca w dniu urodzenia na 68,1 lat, a dla dziewcząt 74,0 lat. Odpowiednie statystyki dla USA są bardziej skomplikowane (i bardziej znamienne), traktując oddzielnie

tu widzenia długowieczności przynależność do rasy białej jest mniej więcej równie korzystna jak przynależność do płci żeńskiej. Biali mężczyźni żyją tak samo długo jak kolorowe kobiety, zaś różnica w przewidywanej długości życia pomiędzy białymi kobietami i kolorowymi mężczyznami wynosi 13,5 lat.

Leave a Reply