Nauczyciele w szkole

Na substancje podstawowe składa się około tuzina niezbędnych soli mineralnych, około dziesięciu aminokwasów, dużo wody i odpowiednie ilości tłuszczów, węglowodanów i białek. Z nich utworzone zostanie ogromne bogactwo różnych składników ciała, jak na przykład hemoglobina krwi, zawierająca w każdej drobinie 64 500 atomów, kwasy nukleinowe z jeszcze większymi drobinami i enzymy, mające zdolność rozbijania największych cząsteczek. Cała ta obfitość jest zbudowana z bardzo niewielu pierwiastków. Gdyby dokładnie zanalizować chemicznie ciało ludzkie (wagi około 70 kg) i rozłożyć wszystkie części na tworzące je pierwiastki, to okazałoby się, że zawiera 45,3 kg tlenu, 12,8 węgla,

– 6,8 kg wodoru, 2,0 kg azotu, 0,9 kg wapnia, 0,68 kg fosforu, 240 g potasu, 170 g siarki, 104 g chloru, 104 g sodu, 35 g magnezu, 4,2 g żelaza, 1,9 g cynku, 0,2 g miedzi, 0,02 g manganu, 0,015 g molibdenu, trochę kobaltu, selenu i śladowe ilości niektórych innych pierwiastków.

Nauczyciele w szkole stwierdzają niekiedy żartobliwie, że z che-micznego punktu widzenia ciało warte jest około 25 pensów i rze-czywiście główne jego składniki są bardzo pospolite, choć niektóre śladowe pierwiastki warte są obecnie nieco więcej. Niemniej ciało nie mogłoby utrzymać się przy życiu, gdyby, jak jakiś chemiczny Pigmalion, otrzymało do dyspozycji, w czystej formie, zapas pierwiastków, z których się składa ciało potrzebuje ich w postaci białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin, wody, a w postaci soli i prostych związków nieorganicznych wymaga ich w ograniczonych ilościach.

Leave a Reply