Noworodek

Matki i placówki służby zdrowia mogą wymyślać pięknie uporządkowane wskazówki dla potomstwa, ale w cią- gu 9 miesięcy ciąży dzieci zdążyły już sobie wyrobić własne cechy i sposoby postępowania.

Noworodek spędza połowę swoich 16 godzin snu (czasem więcej, czasem mniej) na marzeniach sennych, a drugą połowę we śnie ortodoksyjnym. W czasie dzieciństwa czas marzeń sennych spada do 30-40% całkowitej ilości snu, aby w okresie dojrzałości stanowić już tylko 20%. Ponieważ u wcześniaków marzenia senne stanowią jeszcze większy procent snu – przypuszcza się, że płód śpi dłużej niż noworodek i jeszcze większą część snu zajmują mu marzenia senne. Trudno sobie wyobrazić, a jeszcze trudniej udowodnić, że dziecko w macicy ma marzenia senne, toteż lepiej przyjąć, że jest to typ snu, któremu w przyszłości towarzyszyć będą marzenia senne.

Płód ma z pewnością ustalony rytm snu i jawy, zanim się urodzi. Dorosły śpi raz na dobę przez trzecią jej część, dziecko śpi dwukrotnie przez połowę doby, a noworodek 6 razy dziennie przez 2/3 doby. Biorąc to pod uwagę przyjmuje się, że płód pod koniec ciąży śpi przez jeszcze większą część doby, a przerwy występują jeszcze częściej niż u noworodka.

Leave a Reply