Oczy

Oczy nigdy nie pozostają w spoczynku, nie tylko ze względu na stałe niewielkie ruchy głowy, wywołujące bezustanne poprawki położenia oczu, oczy same skaczą dokoła i niespokojne drżenie jest dla nich charakterystyczne. Zakres ruchu wynosi tylko parę sekund luku, a nieprzerwana aktywność powoduje zmienność natężenia światła padającego na różne punkty siatkówki. Gdyby było możliwe ustalenie oka w jednej pozycji, prawdopodobnie doprowadziłoby to do zniesienia widzenia, ponieważ każdy fragment siatkówki otrzymywałby identyczną i doprowadzającą do zmęczenia podnietę.

Czytanie polega również na skokowych ruchach oczu, przy czym przerwy odpowiadające zatrzymaniu wzroku na danym szczególe odpowiadają V5 do V3 sekundy, a później oko biegnie do następnego punktu zatrzymania. Szybkość ruchu pomiędzy tymi punktami jest zbyt wielka, aby można w tym czasie cokolwiek czytać. Przy czytaniu na głos oczy wyprzedzają głos i zwykle można jeszcze powiedzieć około pięciu wyrazów, gdy nagle zgaśnie światło.

Leave a Reply