Odbieranie sobie życia

Kto odbiera sobie życie? W Wielkiej Brytanii popełnia samobójstwo około 4 000 osób rocznie, czyli 11 dziennie, co odpowiada mniej więcej V6 ilości zgonów w wypadkach drogowych. W Stanach Zjednoczonych liczba ta wynosi około 22 000 rocznie, czyli mniej niż połowa ilości zgonów w wypadkach •- 1 co 20 minut”. Należy od razu podkreślić, że liczby oficjalne są prawie na pewno zaniżone, według niektórych o 30%, te liczby dla Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wynoszą w rzeczywistości odpowiednio 10 000 i 30 000. Nadal jeszcze często tuszuje się samobójstwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym święcie 365 000 osób popełnia i 3 000 000 usiłuje popełnić samobójstwo w ciągu roku. Chiny i Związek Radziecki nie publikują danych na ten temat.

Pomimo niedoskonałości statystyk można sobie pozwolić na szereg wniosków ogólnych. Mężczyźni odbierają sobie życie częściej niż kobiety. Usiłowanie samobójstwa jest prawdopodobnie 10 razy częstsze niż zrealizowanie zamiaru, co oznacza 40 000 zamachów w Wielkiej Brytanii i 200 000 w Stanach Zjednoczonych. Zamachy samobójcze wykazują różnorodność od nieszkodliwych (odkręcenie kranu gazowego dopiero, gdy ktoś wchodzi do domu) do prawie śmiertelnych (gdy tylko nieprzewidziany zbieg okoliczności zapobiega śmierci). Większość za-machów połączona jest z pewnym niebezpieczeństwem dla życia (jakkolwiek pewien psychiatra brytyjski powiedział, że wielu trujących się, stara się „nie tyle umrzeć, co zmienić swą sytuację życiową”).

Leave a Reply