Okres pokwitania

Okres pokwitania wykazuje u chłopców chyba jeszcze większą zmienność niż u dziewcząt, w każdej grupie chłopców pomiędzy trzynastym a czternastym rokiem życia znaleźć można całkiem dojrzałych płciowo i prawie całkiem niedojrzałych. Taka nierówność staje się często przyczyną poczucia mniejszej wartości czy nienormalności. Na przykład rozwój członka zaczyna się zwykle w wieku lat trzynastu i trwa około 2 lata, lecz może rozpocząć się tak w jedenastym, jak i po czternastym roku, a skończyć się tak w trzynastym i pół, jak i w siedemnastym roku życia, a więc niektórzy są już całkiem dojrzali, podczas gdy inni jeszcze nie rozpoczęli dojrzewać. Pierwszym objawem pokwitania jest przeważnie przyspieszenie wzrostu jąder, rozpoczynają one swój szybki rozwój zwykle około dwunastego, a kończą około szesnastego roku życia, choć początek może rozpocząć się u niektórych w wieku dziesięciu lat, a u innych zakończenie procesu następuje w wieku lat osiemnastu. Pojawienie się uwłosienia łonowego wypada pomiędzy dziesiątym a piętnastym rokiem, zaś ukończenie jego rozwoju pomiędzy czternastym a osiemnastym rokiem życia. Uwłosienie pach pojawia się na ogół w parę lat po wystąpieniu łonowego, ale czasami kolejność może być odwrotna.

Dziewczyna osiemnastoletnia nie ma już dziecięcego głosu, jaki miała przed dojrzewaniem, jednak związana z tym okresem zmiana głosu jest u chłopców wyraźniejsza. Szybki wzrost krtani przypada u chłopców mniej więcej w okresie zakończenia wzro stu członka. Trwa to zazwyczaj kilka lat i odbywa się stopniowo, niekiedy podczas wzrostu krtani dochodzi do załamywania się głosu i mowa chłopców staje się chrapliwa. Choć dźwięki takie nie są miłe dla ucha, nie są objawem jakiegoś uszkodzenia po prostu mięśnie nie panują w pełni nad rozwijającą się krtanią. Pokwitanie nie jest bez wpływu na sutki męskie obwódka otaczająca właściwy sutek może ściemnieć i ulec poszerzeniu, u około V3 chłopców tworzy się pod nią zgrubienie tkanek, zanikające w późniejszym okresie młodości.

Leave a Reply