Oto garść ogólnych informacji na ten temat

Oto garść ogólnych informacji na ten temat: bliźnięta zaczynają mówić później niż dzieci pojedyncze, dziewczęta wcześniej niż chłopcy, tata jest przeważnie prędzej wymawiane niż mama, nie ze względu na większe przywiązanie do ojca, ale ze względu na łatwość wymówienia dźwięku f dzieci używają znacznie więcej samogłosek niż spółgłosek (u dorosłych na jedną samogłoskę przypada 1,4 spółgłosek) pierwsze samogłoski dziecka to samogłoski wytwarzane przez dorosłych w przedniej części jamy ustnej, a pierwsze spółgłoski to spółgłoski formowane w tylnej części jamy ustnej dzieci uczą się mówić z różną szybkością – zależy to od otoczenia. Według G. A. Millera najwcześniej zaczyna mówić dziewczynka niewidoma, córka bogatych rodziców. Najwolniej mówi dziecko z upośledzonym słuchem, należące do pary bliźniąt w licznej i ubogiej rodzinie, w której rodzice posługują się dwoma lub trzema językami. Choć ogólnego znaczenia można się domyślić – paplanie dziecka nie jest zrozumiałe w 100% nawet dla rodziców (chyba i dla samego dziecka), duża część pozostaje niezrozumiała nawet, kiedy dziecko zacznie mówić. D. McCarthy sądzi, że u 18-miesięcznego dziecka można zrozumieć 26’% mowy, 67% u dwuletniego, 89% u 2 i V2-letniego, 93% u 3-letniego, 99% u 3 i V2-letniego. Dziecko z obustronną głuchotą może nauczyć się mówić wyłącznie za pomocą specjalnych ćwiczeń, dziecko z obustronną częściową głuchotą może nauczyć się wymawiać dźwięki, których wymawianie jest widoczne u innych, jak np. b, f, ł – ale nie g, 1, r.

Nie wiadomo, jak powstała mowa ludzka. Zwierzęta przekazują sobie wiele informacji za pomocą dźwięków, ale żadnej z tych form komunikacji nie można z mową porównywać. (Nie wyjaśnione jest również gadanie delfinów). Istnieje teoria tłumacząca wytworzenie się u człowieka lepszej zastawki w tchawicy, zamykającej dokładnie powietrze w klatce piersiowej, potrzebą zapewnienia sztywnego oparcia dla ramion. Według innej teorii pierwsze słowa człowieka wywodziły się ze stękania, pomruków, i sapania, towarzyszących nieodłącznie niektórym rodzajom pracy fizycznej – każdy z tych dźwięków miał odpowiadać określo- nemu działaniu. Jak by nie było w przeszłości, obecnie człowiek ma na szczycie tchawicy sprawną krtań. Powietrze nabierane do płuc i wydalane z nich musi przejść przez krtań miąśnie krtani są normalnie rozluźnione i pozostawiają otwór klinowatego kształtu, mający u mężczyzn 18 mm, u kobiet 13 mm lub mniej długości. Boki owego klina utworzone są przez struny głosowe.

Leave a Reply