Oziębienia

Oziębienia dokonuje się przez chłodzenie krwi lub ciała. Wydobycie krwi z ciała, ochłodzenie i wtłoczenie z powrotem pozwala na oziębienie pacjenta od 37 do 15°C w czasie poniżej jednej godziny. Obłożenie pacjenta lodem, jak gdyby był butelką szampana w weselszych okolicznościach, jest mniej skuteczne, po godzinie temperatura spada do 30°C. Ochładzanie selektywne może okazać się prostsze od ochładzania całego ciała. Można na przykład obłożyć serce lodem, albo też można zablokować dopływ krwi do mózgu – tkanki, dla której tlen jest najbardziej nieodzowny.

Na konferencji w Kopenhadze w r. 1965 neurochirurg japoński dr Tatsuyuki Kudo przedstawił sposób ochładzania mózgu do nie mającej precedensu temperatury 6°C. Pacjentów swych ochładzał on najpierw przez obłożenie lodem do 32°C, a następnie po odpowiednim wypreparowaniu tętnic i żył pozbawiał mózg krwi i dokonywał perfuzji (przepłukania) tego organu przy zastosowaniu zimnego płynu zastępczego. Temperatura mózgu spadała w ciągu 25 minut do 6°C, podczas gdy temperatura reszty ciała pozostawała około 32°C, i wtedy chirurg przystępował do operowania zimnego, białego, pozbawionego krwi mózgu. Następujące po tym ogrzanie, według dr Kudo, nie wymagało wiele czasu. Potrzeba było do tego 1,5 do 2,5 litra świeżej krwi i jeśli równocześnie z tą transfuzją dokonywano ogrzania powierzchni całego ciała, to „rewitalizacja” mózgu wymagała około godziny. U sześciu pacjentów, którzy poddani zostali na próbę temu szczególnemu postępowaniu, nie wystąpiły ani komplikacje ze strony serca, ani żadne inne poważniejsze objawy uboczne.

Leave a Reply