Podobnie jak z odczuwaniem zapachów

Podobnie jak z odczuwaniem zapachów, nieznany jest sposób zbierania informacji przez receptory smakowe i tak samo różne substancje mają różne wartości progowe, przy czym ogólnie biorąc wrażliwość na smak jest znacznie mniejsza niż na zapach.

Podczas gdy smak gorzki, wyczuwany przez brodawki częściowo uwypuklające się ponad grzbiet języka, może być wykryty w roz-cieńczeniu 1 : 2 000 000, kwaśny wymaga rozcieńczenia 1 : 130 000, słony 1 : 400, a słodki 1 : 200. Dla wyczucia zapachu wystarczy rozcieńczenie jeden na miliard lub większe.

Leave a Reply