Pokwitanie

Dzisiejsza młodzież nie ma szacunku dla starszych. Dzieci są prawdziwymi tyranami. Przez nie życie nauczycieli staje się piekłem. Pewien Grek, w starszym wieku. V stulecie p.n.e. Młodość jest chorobą szybko uleczalną.

Dojrzewanie płciowe albo pokwitanie nie jest równoznaczne z wiekiem młodzieńczym, lecz, stanowiąc jego część, oznacza zmiany związane z osiągnięciem wydolności płciowej. Wiek młodzieńczy, czyli okres dorastania, trwa o wiele dłużej i obejmuje całe dziesięciolecie, od dzieciństwa – do całkowitej dojrzałości. Gatunek ludzki osiąga dojrzałość płciową na długo przed dojrzałością umysłową, a także przed dojrzałością fizyczną. U mężczyzny zwłaszcza wzrost trwa jeszcze długo po osiągnięciu wydolności układu reprodukcyjnego, co więcej, wiek pokwitania stale się obniża tak u chłopców, jak u dziewcząt i kierownicy szkół podstawowych w ciągu ubiegłego dziesięciolecia byli po raz pierwszy zmuszeni do zapewnienia zaopatrzenia dla swych miesiączkujących uczennic.

Znacznie więcej wiadomo o osiągnięciu dojrzałości u kobiety niż u mężczyzny, głównie ze względu na dramatyczne dla dziewcząt pierwsze pojawienie się krwawienia. Przeciętny wiek dziewcząt, w tym bardzo ważnym dniu, waha się w Wielkiej Brytanii pomiędzy: 13 lat i 2 miesiące a 13 lat i 4 miesiące, zależnie od okolicy, W Stanach Zjednoczonych średnia jest już poniżej 13 lat. Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, opierającemu się zapewne na częstości wczesnych małżeństw, w krajach o cieplejszym klimacie, dojrzewanie nie występuje wcześniej, przeciwnie – istnieją dowody na jego późniejsze występowanie. Rzeczywista rozpiętość wieku rozciąga się w Wielkiej Brytanii od 9 do 17 lat, przy czym taka sama liczba dziewcząt rozpoczyna menstruację wcześniej niż przeciętnie, jak i później niż przeciętnie. Ten przeciętny wiek z pewnością obniża się. W r. 1890 wy-nosił on o około 18 miesięcy więcej, średnim wiekiem pierwszej menstruacji było 15 lat, najniższym zaś wiekiem ukończenia nauki – 12 lat. W r. 1973 najniższy wiek opuszczenia szkoły został podniesiony z 15 na 16 lat. Inaczej mówiąc, 80 lat temu po- kwitanie u dziewcząt zdarzało się zwykle w 3 lata po opuszczeniu szkoły przez większość z nich, a obecnie ma przeciętnie miejsce na 3 lata przed osiągnięciem minimum wieku wymaganego dla opuszczenia szkoły. Problem ten przestał więc być problemem mniejszości.

Leave a Reply