Pomiędzy tłuszczami zwierzęcymi i roślinnym

Wymienność utrudnia określenie dietetycznego zapotrzebowania na tłuszcze. Niektóre ssaki utrzymują się przy życiu mimo zjadania niezwykle małych ilości tłuszczu, zaś człowiek jako gatunek zwraca uwagę, gdyż może jeść bardzo wiele i bardzo mało tłuszczu. Przeciętne spożycie tłuszczu w Wielkiej Brytanii na osobę wynosi 112 g na dobę. Kikuyu ze wschodniej Afryki zjada mniej niż 1/i tej ilości, podczas gdy Eskimos przeciętnie 2 razy tyle co Brytyjczyk. Nadmiar tłuszczu nie zawsze jest korzystny: zbyt wielkie spożycie tłuszczu przy niedostatecznej ilości węglowodanów w diecie może prowadzić do ketozy, niebezpiecznego stanu, będącego pewnego rodzaju wewnętrznym zatruciem. Według powszechnej opinii wysokie spożycie węglowodanów ma duży wpływ na utrzymanie obfitych zapasów tłuszczu i mimo to konieczne jest spożywanie przynajmniej niewielkiej ilości tłusz- czów, zwłaszcza zawierających tak zwane tłuszcze nienasycone. (Niezależnie od zapotrzebowania na tłuszcze, istnieje związane z nimi zapotrzebowanie na witaminy. Witaminy A, D i E występują obficie w tłuszczach zwierzęcych, mniej obficie w olejach roślinnych).

Pomiędzy tłuszczami zwierzęcymi i roślinnymi nie ma prawie różnicy w wartości energetycznej, choć na temat ich zalet toczy się odwieczny spór.

Głównym winowajcą ma być cholesterol, sterol spotykany w tłuszczach zwie-rzęcych i wytwarzany również przez ciało. (Nazwa pochodzi z greckiego i oznacza stały. Chole znaczy po grecku żółć, cholesterol oznacza więc żółć stałą – albo kamyk żółciowy). Każdy z nas ma normalnie około 170 g cholesterolu. Kamienie żółciowe składają się głównie z cholesterolu (do 97°/o) i niekiedy stwierdzano związek pomiędzy wysokim poziomem cholesterolu we krwi a częstością występowania chorób serca i zwyrodnienia tętniczych naczyń krwionośnych. Niestety zależność pomiędzy tymi dwoma czynnikami nie oznacza zależności przyczynowej być może cholesterol jest obecny we krwi z powodu jakiegoś zaburzenia tłuszczowej przemiany materii, która równocześnie wpływa na tętnice. Jako przyczyna czy jako skutek – poziom cholesterolu znajduje się w centrum zainteresowania i jest przedmiotem niezliczonej ilości sprzecznych twierdzeń o tłuszczach zwierzęcych i roślinnych.

Leave a Reply