Powyższy przykład składu jednego z prostszych białek

Powyższy przykład składu jednego z prostszych białek daje wyobrażenie o ogromnej zawiłości chemii organicznej, szczególnie w odniesieniu do protein. W zestawieniu z wzajemnym oddziaływaniem tak wielkich cząsteczek zwykła chemia nieorganiczna wydaje się dziecinną zabawą. Każdy uczeń szkolny musi poznać podstawowe reakcje nieorganiczne, jak na przykład działanie kwasu siarkowego na cynk:

Wytworzenie się siarczanu cynku i wodoru jest procesem prostym i całkiem elementarnym w porównaniu ze zmianami, jakie muszą zajść, kiedy na przykład albumina jaja zostaje zwyczajnie podgrzana. Jak każdemu wiadomo, ulega ona pod wpływem ciepła nieodwracalnej zmianie z substancji płynnej i przeźroczystej na stałą i nieprzeźroczystą (w ciągu 4 minut, jeśli się lubi jajko na miękko). Chemia tej zmiany i sposób, w jaki ciepło działa na owe 418 aminokwasów, są niezwykle skomplikowane, nawet zapisanie wzoru chemicznego jednej drobiny albuminy składającej się z 418 jednostek jest niełatwym zadaniem.

Krótko mówiąc, białka są skomplikowane, ale dla nas nie to jest istotne, dla naszej diety istotne są aminokwasy protein (razem z zawartymi w nich azotem i siarką). Trawienie rozbija duże cząsteczki na aminokwasy i z nich ciało tworzy własne duże cząsteczki albuminy, hemoglobiny, nukleoprotein, enzymów, kolagenów i lceratyn. Jak można oczekiwać, białka zwierzęce po strawieniu odpowiadają lepiej potrzebom człowieka niż białka roślinne normalna dieta człowieka zawiera jedne i drugie po trosze.

Leave a Reply