Przeciętna konsumpcja białek

Przeciętna konsumpcja białek w Wielkiej Brytanii na osobę w ciągu doby wynosi 85 g, z czego około 50 g stanowią białka zwierzęce. W Nowej Zelandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii konsumpcja zbliża się do 110 g, z czego prawie 85 g przypada na białka zwierzęce, a w Indiach na mniej niż 50 g protein zjadanych dziennie – przypada tylko 6 gramów białka zwierzęcego. Jeśli te wszystkie cyfry, nawet dla Ameryki Północnej, wydają się niskie, to należy pamiętać, że główny ciężar większości pokarmów stanowi woda. Litr mleka kobiecego zawiera około 12 g protein, a kilogram mięsa wołowego 180 g lub mniej.

Całkowite spożycie białka lub spożycie białka zwierzęcego jest dość dobrą, niekiedy bardzo dokładną wskazówką dochodów człowieka. United States Food and Nutrition Board (Urząd Żywności i Odżywiania USA) zaleca dla dorosłych 1 gram białka na każdy kilogram wagi ciała na dobę (czyli 70 gramów dla człowieka o wadze 70 kg). Jest to mniej niż Amerykanin je przeciętnie, lecz prawdopodobnie więcej niż potrzebuje i wyraźnie więcej, niż większość ludzi na świecie może zdobyć.

Wegetarianie, nie jedzący żadnych produktów zwierzęcych, nawet jaj ani sera, które są do przyjęcia dla innych, muszą ograniczać się wyłącznie do białek roślinnych. Może to prowadzić do trudności z dietą, chociaż białka roślinne można mieszać w sposób czyniący tę mieszaninę wystarczającą. Wielu bezkompromisowych wegetarian stosuje dietę ze względów ideologicznych, mając skłonność do uważania jedzenia za nieco plugawą konieczność, stąd obojętność względem tego, co jedzą, i możliwość niedoborów dietetycznych. Dodatkową komplikacją jest niewystarczająca ilość witaminy B12 w diecie wegetarianina łatwo ją uzupełnić, lecz jej brak może iść w parze z ogólnym brakiem zainteresowania przykrymi wymogami odżywiania.

Leave a Reply