Przyczyny śmierci

Ostatecznym i najbardziej pewnym objawem śmierci jest gnicie, powodujące w klimacie umiarkowanym zielonkawy odcień na skórze brzucha po około 48 godzinach. Bakterie wywołujące rozkład pochodzą głównie z przewodu pokarmowego i dlatego noworodki, nie posiadające w jelitach obfitej flory bakteryjnej, są stosunkowo sterylne i często dochodzi u nich do mumifikacji, a nie do rozkładu. Podobny wpływ może mieć również suche, ciepłe powietrze. Pozostawienie zwłok zaraz po śmierci w torfowisku w znacznym stopniu zapobiega gniciu. W Danii, Niemczech i Holandii znaleziono zwłoki zmarłych przed wielu setkami lat zachowane w znakomitym stanie, o wyglądzie prawie jak za życia. Pomijając zabalsamowanie i palenie zwłok – praktyki należące do rzadkości – bakterie gnilne dokonują swego dzieła z odrażająco skuteczną zachłannością, zmniejszającą się wskutek pogrzebania lub zanurzania w wodzie. Osiągają one największą aktywność biologiczną w temperaturach pomiędzy 21 a 38°C, poniżej 10° gnicie jest powolne lub wcale nie postępuje, a powyżej 38° C prawdopodobniejsze już staje się wysychanie lub mumifikacja.

Przyczyny śmierci. Prawo angielskie nie nakłada obowiązku oględzin lekarskich po śmierci i lekarze stwierdzają zgon osobiście u zaledwie 2/3 wszystkich zmarłych. Niemniej lekarz, który miał pacjenta w opiece przed zgonem, jest obowiązany wystawić w krótkim czasie świadectwo zgonu określające przyczynę śmierci.

Główny Urząd Stanu Cywilnego ma określone wymagania dotyczące sposobu wypełniania tych świadectw i przyczyn zgonu. Żaden lekarz nie może po prostu napisać: „Zachorował i umarł”*’. Świadectwa zgonu nie zawsze określają przyczynę śmierci zgodnie z rzeczywistością, najnowsze zestawienia rozpoznań sprzed i po sekcji zwłok wykazały duże rozbieżności. Według „pewnego profesora znanego redakcji pisma Lancet” świadectwa zgonu „nie są warte papieru, na którym się je sporządza”, a jednak przywiązuje się do nich wielką wagę w opracowywaniu statystyk śmiertelności. Powinno się chyba, podobnie jak w Szwecji, częściej wykonywać sekcje. Kiedy śmierć jest gwałtowna, podejrzana lub nie wytłumaczona, sprawę przekazuje się do wyświetlenia urzędowi koronera (do pozostałych obowiązków którego należy zajmowanie się zgonami w więzieniach, znalezionymi skarbami i usuwaniem zwłok, np. cudzoziemców, z Wielkiej Brytanii).

Leave a Reply