Sam fakt zdarzania się samobójstw poniżej 14 roku życia

Sam fakt zdarzania się samobójstw poniżej 14 roku życia jest tak niepokojący, że stosunkowo niewielka ich liczba nie może być wielką pociechą. Na 400 samobójstw w USA tylko jedno popełnia dziecko poniżej 14 lat, co mimo wszystko oznacza 50 przypadków rocznie większość to dzieci w pobliżu czternastego roku życia, ale około dwu samobójstw popełniają dzieci pomiędzy 5 a 9 rokiem życia. I tutaj stosunek płci męskiej jest zachowany 3/4 dzieci – samobójców stanowią chłopcy. W Stanach Zjednoczonych dzieci najczęściej pozbawiają się życia za pomocą broni palnej, na drugim miejscu jest powieszenie, na trzecim wypicie żrącego płynu. Duży odsetek zamachów samobójczych wśród młodzieży kończy się niepowodzeniem. Brak jest porównywalnych angielskich danych dotyczących samobójstw wśród małych dzieci.

Sposoby. W statystykach dotyczących samobójstw odbija się amerykańskie zamiłowanie do broni palnej. W pięcioletnim okresie kończącym się na roku 1959 na przykład, stosowanymi sposobami były: broń palna i środki wybuchowe 47,1%. trucizny i gazy 20,8%, powieszenie i uduszenie 20,5%, utonięcie 3,7%, skok z wysokości 3,5%, przecięcie lub przebicie ostrym narzędziem 2,6% i wszystkie pozostałe 1,9%. Nie ma większych różnic w proporcjach pomiędzy metodami stosowanymi przez amerykańskie dziecko i amerykańskiego dorosłego.

Anglicy najczęściej wybierają gaz w celu pozbawienia się życia, gdyż z jednej strony broń jest dla nich trudniej dostępna, a z drugiej większy procent domów jest zaopatrzony w instalację gazową. Na podstawie opracowania z Leeds obejmującego okres ponad 33 lat najczęstszymi były: zatrucia gazem węglowym 49,5%, utonięcie 14%, zatrucie innymi środkami niż tlenek węgla 12%, powieszenie 11%, poderżnięcie gardła 6,3% i wszystkie inne sposoby, włączając broń palną, 7,1%. Dane te zostały opublikowane w r. 1962. Od tego czasu proporcje metod samobójstwa uległy zmianie w Wielkiej Brytanii ze względu na szybki wzrost zatruć środkami nasennymi (barbituranami), szczególnie wśród kobiet, i w r. 1962 na przykład, 20% zgonów samobójczych w Anglii i Walii było następstwem zażycia barbituranów.

Leave a Reply