Samobójstwa wśród studentów

Samobójstwa wśród studentów są niestety częste. Jedna z ostatnich analiz zgonów studentów uniwersytetu w Cambridge, obejmująca 103 przypadki, wykazała, że 41 było następstwami wypadków, 27 chorób i 35 samobójstwa. W r. 1951 liczbę samobójstw wśród studentów uniwersytetu oksfordzkiego oceniano na jede- nastolcrotnie wyższą niż w podobnej grupie wieku wśród całej ludności. Oksford i Cambridge szczególnie usposabiają do samobójstwa. Sir Alan Rook ujawnił na podstawie dokonanego w r. 1959 opracowania, że dla 11 innych uniwersytetów wskaźniki te były wyraźnie niższe niż dla Oksfordu i Cambridge, chociaż te pozostałe uniwersytety wykazywały i tak dwukrotnie wyższe liczby niż przeciętne wskaźniki dla młodych ludzi. Cyfry dla University College w Londynie zajmują pozycję środkową pomiędzy wskaźnikami tych dwu starych a wszystkich innych młodszych uczelni w Anglii i Walii. Studentki odbierają sobie życie bardzo rzadko.

Pomijając studentów, samobójstwa wśród dorastających i wkrótce po dojściu ,do dojrzałości nie są częste, w Stanach Zjednoczonych jest ich 3,9 na 100 000 dla grupy wieku 15-19 lat. W grupie wieku 20-24 wskaźnik wzrasta dwukrotnie, a później nadal rośnie z wiekiem osiągając maksimum 27,9 na 100 000 w grupie 75-84. Chociaż kobiety pozbawiające się życia nie są nigdy tak liczne, to jednak liczba samobójstw wzrasta z wiekiem także wśród nich, lecz maksimum przypada na grupę wieku 55- 64 lat.

Leave a Reply