Skąd się bierze ta stała poprawa wyników sportowych?

Skąd się bierze ta stała poprawa wyników sportowych? Przede wszystkim zwiększa się zakres upowszechnienia sportu. 285 ucze-stników Olimpiady w 1896 r. zostało wybranych spośród 50 0(00 trenujących sportowców. 1 000 olimpijczyków w Monachium re-prezentowało około 100 min sportowców. A przewiduje się, że na Igrzyskach w r. 1988 olimpijczycy reprezentować będą dwukrotnie większą liczbę czynnych sportowców. Ten wzrost jest w dużym stopniu związany z napływem talentów z mniej rozwiniętych kontynentów świata. Prawie wszyscy zawodnicy przysyłani na Igrzyska z Australii, Oceanii, Ameryki, Związku Radzieckiego

– 1 Europy są właściwie pochodzenia europejskiego. Afrykańczycy i Azjaci byli reprezentowani w małym stopniu. Różne rasy nie posiadają jednakowych szans w lekkiej atletyce. Ludzie różnych ras nie są jednakowo wychowywani, nie żyją w podobnych warunkach klimatycznych ani na tych samych wysokościach nad poziomem morza. Różne możliwości czarnych i brązowych będą miały duży wpływ na przyszłe rekordy. Nawet obecnie amerykańscy Murzyni zagarniają trzy razy więcej medali olimpijskich, niżby to wynikało z proporcji między białą a czarną ludnością USA. (Prawdopodobnie na sukcesy Murzynów ma także wpływ chęć wyróżnienia się przynajmniej w tych dziedzinach, które są im dostępne).

Leave a Reply