Ślepota

Ślepota. Ustawa o opiece społecznej w Wielkiej Brytanii z r. 1948 określa ślepego jako człowieka „nie potrafiącego wykonywać żadnej pracy, przy której wzrok jest nieodzowny”. Według tej definicji populacja ludzi ślepych w Anglii i Walii wynosi 96 000, czyli jedna osoba na każde 480. Ponad połowa z nich ma wzrok sprawny w jakimś stopniu, rzeczywista cyfra całkowicie pozbawionych użytecznego wzroku jest bliższa jednemu na tysiąc. Ślepota całkowita, z zupełną niemożnością spostrzegania światła, dotyczy zaledwie 3,4% osób zarejestrowanych jako ślepych, czyli

– 3 300 osób. Większość figurujących w rejestrze ślepych to ludzie starsi, zaledwie V4 ma mniej niż 60 lat, więcej niż połowa ma ponad 80.

Leave a Reply