Telegramy królewskie

Telegramy królewskie nie służą odnotowywaniu 100 urodzin i są wysyłane w oparciu o indywidualne doniesienia, toteż cyfry te nie są zbyt godne zaufania.

Dane urzędowe wykazują co roku około 20 zgonów mężczyzn i około 100 zgonów kobiet w wieku ponad 100 lat. Kobiety zwykle żyją dłużej niż mężczyźni – odwrotnie bywa w dawnych podaniach gruzińskich Gruzini mogą znacznie przekraczać 100 lat, Gruzinki rzadko dochodzą do tego wieku. W pierwotnych społeczeństwach mężczyźni z reguły żyli dłużej, ponieważ niebezpieczeństwa związane z porodami były większe od niebezpieczeństw wojowania, pomimo dodatkowej i uogólnionej słabości męskiego rodzaju. W Anglii i Walii umiera co roku ponad ćwierć miliona przedstawicieli każdej płci prawdopodobieństwo dożycia tortu urodzinowego ze stu świeczkami wynosi dla każdego męż-czyzny 1 12 500, dla każdej kobiety 1 : 2 500. Czy przyjemnie popatrzeć na 100 świeczek, jeśli są ustawione dla ciebie i jeśli twój wzrok pozwoli tobie je zobaczyć? Według odpowiedzi na ankietę, 50% młodych Amerykanów chciałoby dożyć 100 lat. Z 267 stu- latków zapytywanych o to przez hawajskich naukowców tylko 13 miało ochotę do dalszego życia.

Dopiero od czasu ostatniej wojny sprawdzenie wieku najstar- szych mieszkańców stało się możliwe. Wydawanie świadectw urodzenia rozpoczęto w r. 1837, chociaż rejestry parafialne istniały od dawna (od 1538 r.). W r. 1943 zmarła pierwsza kobieta, która nie tylko przekroczyła 100 lat (miała 106 lat), ale oprócz tego była właścicielką metryki urodzenia, w r. 1945 zmarł w wieku 105 lat pierwszy taki mężczyzna. Pomijając wyjątek dotyczący kobiety w wieku 115 lat, zmarłej w r. 1948, a urodzonej podobno na 4 lata przed wprowadzeniem metryk – stwierdzenia długowieczności dokonuje się obecnie w Wielkiej Brytanii na podstawie metryki urodzenia.

Leave a Reply