Uderzający wyjątek od tego parzystego układu

Uderzający wyjątek od tego parzystego układu występuje u mężczyzny, kobiety są w porządku, u nich pary się zgadzają. Dwa chromosomy nie odpowiadające sobie u mężczyzny, to chromosomy płciowe, decydujące o płci osobnika. Dzisiejsza technika nie pozwala określić na podstawie wyglądu chromosomów, czy ktoś jest czarny, wysoki, mądry czy niebieskooki, za to płeć można określić pod mikroskopem na pierwszy rzut oka. I mężczyźni, i kobiety mają po 22 pary podobne, u kobiet jednak 23 para, nazwana chromosomami XX, jest również podobna. U mężczyzn 23 para nie jest podobna do siebie, jeden z chromosomów to X, a drugi, znacznie mniejszy od niego, to Y. U płci żeńskiej podział 23 par w czasie mejozy na pojedynczy zespół 23 chromosomów jest bardzo prosty, wszystkie jaja mają jednakowe 22 plus X: u mężczyzny podział 22 par jest także prosty, ale z parą

– 23 – XY jest inaczej: X przechodzi na jedną stronę, a Y na drugą, stąd u mężczyzny w czasie mejozy powstają dwa typy plemników – 22 plus X i 22 plus Y.

Właśnie dlatego mężczyzna decyduje o pici potomstwa. W czasie zapłodnienia 23 chromosomy kobiety (X plus 22 innych) napotyka plemnik zawierający X plus 22 innych lub Y plus 22 innych w pierwszym przypadku X plemnika utworzy parę z X jaja i powstanie XX, czyli kobieta, w drugim przypadku Y trafi na X i powstanie XY, czyli mężczyzna. Obecność Y wyznacza mężczyznę, brak Y – kobietę – przyszłość dopiero odpowie, dlaczego tak się dzieje. Geny w tym krótkim chromosomie wywołują w jakiś sposób rozwój gruczołów, które z kolei powodują rozwijanie się organów męskich, w obrębie Y zawarte są wszystkie instrukcje dla określenia płci męskiej. (Niewątpliwie niedłu-go nadejdzie czas – patrz rozdział 12 – kiedy rodzice będą mogli wybierać płeć swego przyszłego potomstwa). W czasopiśmie Science dr Augustus B. Kinzel ostrzegał w r. 1967, że „około r. 1980 należy spodziewać się możliwości ustalenia płci z góry”.

Leave a Reply