W innym doniesieniu

Dziwacznym zastosowaniem hipotermii jest zanurzanie noworodków w wodzie z lodem zamiast owijania w ciepłe prześcieradła było ono zalecane w jednym z doniesień z USA – dla noworodków, które nie zaczynają prawidłowo oddychać po urodzeniu. Ponieważ takie dzieci i tak często doznają na skutek tego nieodwracalnych uszkodzeń mózgu i porażeń mózgowych w następstwie przejściowego niedoboru tlenu, to z teoretycznego punktu widzenia celowe wydaje się zmniejszenie głodu tlenowego mózgu, podczas trudności oddechowych po porodzie. Według wspomnianego doniesienia, zanotowano godne uwagi pomyślne rezultaty u ponad 150 dzieci.

W innym doniesieniu, tym razem z londyńskiego szpitala St. Bartholomew, przedstawiono przypadek małej dziewczynki, która była na progu śmierci z powodu zapalenia opon mózgowych i która powróciła do zdrowia po całotygodniowym utrzymywaniu jej temperatury ciała o 3°C poniżej normy za pomocą okładów z lodu. Zazwyczaj obrzęk opon mózgowych ogranicza dopływ krwi do mózgu, a więc i zaopatrzenie w tlen. Skuteczność zabiegu w tym przypadku ma polegać na zmniejszeniu zapotrzebowania na tlen (na skutek ochłodzenia), co pozwala mózgowi przetrwać do czasu ustąpienia obrzęku opon. Bez wątpienia sztuczna hipotermia z jej szerokim zastosowaniem zmusi niektórych spośród nas do spędzenia wielu godzin po zimnej stronie „normy” w przy-szłych latach.

Leave a Reply