Widzenie barw u zwierząt

Widzenie barw u zwierząt uważa się za słabo rozwinięte. Niełatwo ‚opracować testy na ocenę rozróżniania kolorów eliminujące różnice w jasności, w każdym razie ryby i płazy mają opinię niewrażliwych na kolory, choć częstokroć wolą strefy oświetlone światłem określonego zabarwienia. Niektóre ptaki widzą pewne kolory, z pewnością wrażliwych na nie jest wiele owadów. Ssaki na ogół źle sobie dają radę z rozróżnianiem niewielkie poczucie barw może mieć pies, ale owce, myszy i króliki wykazują brak zainteresowania kolorami. Jeśli machać bykowi przed oczami zieloną płachtą, to będzie reagował w typowy sposób, ale małpa odróżni zieloną od czerwonej. Wyższe naczelne są je-dynymi zwierzętami z podobną lub identyczną jak ludzie zdolnością oceny kolorów.

Wady ostrości. Trzy główne wady to: Hipermetropia (nadwzroczność). Wymiar przednio-tylny oka jest zbyt krótki lub soczewka zbyt słabo skupia. Ostry obraz powstaje poza siatkówką. Ludzi z tą wadą nazywa się dalekowidzami.

Miopia (krótkowzroczność). Wymiar przednio-tylny oka jest zbyt długi lub soczewka skupia za silnie. Ostry obraz powstaje przed siatkówką. Ludzi z tą wadą nazywa się krótkowidzami.

Leave a Reply