William Shakespeare

Proces trawienia z jednej strony wydaje się całkiem prosty – pusta rura przewodu pokarmowego przyjmuje na pewien czas pożywienie, przygotowuje je do przyswojenia, wchłania, kiedy nadaje się do wchłonięcia, i odrzuca resztę jako kał, z drugiej jednak strony kryje on w sobie wiele prowokujących zagadek. W jaki sposób jelito może trawić mięso, nie trawiąc siebie samego? Jak trawi ono flaki lub ścianę jelita używanego jako pokrowiec dla niektórych kiełbas, a nawet kości – bez kanibali- stycznego samounicestwienia własnych tkanek? Żołądek zawiera kwas solny, i to w dość dużym stężeniu (sok żołądkowy ma około 0,6% HC1). Przedstawmy obrazowo jego moc zawartości żołądka przypisuje się zdolność wypalenia dziury w dywanie, dlaczego więc nie powstaje dziura w samym żołądku? W jaki sposób gruczoły żywej tkanki mogą wytwarzać substancję tak silnie żrącą jak kwas solny?

Istnieją i inne problemy. Człowiek nazywa się od dawna wszy- stkojedzącym i w istocie może on jeść bardzo różne pokarmy, mimo to z godną uwagi łatwością może zostać zagłodzony na śmierć. W zasadzie ludzki przewód pokarmowy nie potrafi radzić sobie z roślinami, drzewami, mchami i prawie z całym światem botanicznym: korzysta tylko z botanicznych produktów końcowych, jak owoce, nasiona, orzechy, a do jadalnych wyjątków należą nieliczne rośliny zwane warzywami. Świat roślin, odpowiadający doskonale wszystkim trawożernym i chciwie pożerany przez ponad połowę gatunków zwierząt, jest, praktycznie biorąc, zakazany dla człowieka. Pomimo naszej trawiennej umiejętności rozkładania tak wielu związków chemicznych, zakazane są dla nas także substancje trujące, które mogą spowodować śmierć lub wpływać ujemnie na nasze zdrowie. Zjadanie ziemi lub starych gazet nie jest pożyteczne i może nam przynieść szkodę, lecz trucizny należą do innej kategorii. Za truciznę uważa się taką substancję, której 50 gramów powoduje śmierć lub poważne, szkodliwe następstwa. (Każda substancja zjadana w nadmiarze jest szkodliwa, nawet chleb i woda trucizny są szkodliwe i w małych ilościach).

Leave a Reply